Twijfels over nut Logistiek Park Moerdijk

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland

De gemeente Oosterhout ziet vooralsnog de meerwaarde van het prestigieuze Logistiek Park Moerdijk niet in. Het college van B en W van de Brabantse gemeente heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd dat het vindt dat het huidige netwerk binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is.

Twijfels over nut Logistiek Park Moerdijk

‘Wij zetten een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant. Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creëren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.’

Concurrentiepositie

Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraakreactie op het in mei vastgestelde voorontwerp- inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande havengerelateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: 'De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van de provincie gewaardborgd is', schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.

Het college van Oosterhout heeft in de brief ook aangegeven dat het in gesprek wil met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!