Uitgangspunt wet Werken naar vermogen is goed

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland steunt het uitgangspunt van de Wet ‘Werken naar vermogen’. Het zoveel mogelijk aan het werk zetten van mensen, vindt MKB-Nederland een goede zaak, al helemaal als dit gepaard gaat met een vereenvoudiging van wet- en regelgeving.

Uitgangspunt wet Werken naar vermogen is goed

Wel vraagt de ondernemersorganisatie om realisme: niet iedereen is in een reguliere baan te plaatsen.

De Krom stelt voor om de Wet Werk en bijstand, de Wajong, de Wet Investeren jongeren en de Wet Sociale werkvoorziening op 1 januari 2013 om te vormen tot één wet Werken naar vermogen. Door middel van loondispensatie wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Het is zo gemakkelijker om mensen met verminderde verdiencapaciteit onder het wettelijk minimum te betalen. De overheid vult het inkomen aan tot minimumloon.

Werkervaringsplaatsen
Werkgevers zijn op verschillende manieren actief om werknemers met een beperking in te zetten. Zo maken zij hierover afspraken in cao’s en bieden ze werkervaringsplaatsen aan. Dit jaar zullen er 5.000 extra van dit soort werkplekken gecreëerd worden.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!