Uitgever van Vrijetijdstudies wordt NRIT Media

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Recron

Met ingang van 2011 is NRIT Media de uitgever van Vrijetijdstudies.

Uitgever van Vrijetijdstudies wordt NRIT Media

Daartoe hebben Ger Pepels (voorzitter van Vrijetijdsnetwerk) en Bert Anvelink (directeur NRIT Onderzoek) op 13 januari jl. een samenwerkingscontract getekend. Vrijetijdstudies is het enige wetenschappelijke tijdschrift in Nederland op het gebied van de vrije tijd. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar en wordt door een onafhankelijke redactie samengesteld. Om de toekomst van het tijdschrift te borgen, heeft het bestuur van de Stichting Vrijetijdstudies (en van het Vrijetijdsnetwerk) aansluiting gezocht bij een andere uitgever van vakpublicaties in deze sector. Die heeft zij gevonden in NRIT Media, de uitgeverijtak van NRIT Onderzoek.

NRIT Media heeft een lange traditie als het gaat om het uitgeven van publicaties en het vermarkten van kennis. Bekende hedendaagse producten zijn het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd, NRIT Magazine en NRIT Actueel. Mede vanwege de inhoudelijke betrokkenheid bij de vrijetijdssector en de ervaring op het gebied van kennisverspreiding heeft het bestuur van Vrijetijdstudies gekozen voor een samenwerking met NRIT Media. Daarnaast is het snel veranderende medialandschap, ook als het gaat om het uitgeven van wetenschappelijke artikelen, reden om aansluiting te zoeken bij een professionele uitgeverij.

Rol van NRIT Media:
NRIT Media gaat alle praktische zaken rond het uitgeven van Vrijetijdstudies organiseren en de redactie ondersteunen. Deze redactie blijft volledig onafhankelijk, op de gebruikelijke wijze functioneren en de inhoud van het tijdschrift bepalen. Namens NRIT Onderzoek zal Kim de Bruijn tot de redactie toetreden. NRIT Media zal zich de komende periode, naast de gebruikelijke ondersteunende taken, vooral toeleggen op het uitbreiden van het abonneebestand en het digitaal beschikbaar maken van het grote archief aan artikelen die in het verleden in Vrijetijdstudies zijn verschenen.

Meer informatie op www.nritmedia.nl en www.vrijetijdsnetwerk.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!