Uitvoering regiocontracten op schema

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Een project in de Vallei om overgewicht te lijf te gaan, een aardgasvulstation, drie jeugdvoorzieningen in Neerbosch-Oost in Nijmegen. Zomaar drie voorbeelden uit het Regionaal Samenwerkings Programma. Gedeputeerde Staten constateren dat 90 procent van de projecten op schema ligt.

Uitvoering regiocontracten op schema

De provincie zette het programma op met de acht grote steden, vijf kleine steden en zes regio’s in Gelderland.
Nu, twee jaar na de start van het programma, is het tijd om te kijken hoe het met de uitvoering staat. Bij een kleine tien procent van de programma’s en projecten zijn er zorgen over de voortgang. Dat heeft verschillende oorzaken: procedureproblemen, onverwachte (financiële) tegenvallers en negatieve effecten van de recessie.

Recessie
Het gaat hier vooral om woningbouwprojecten, mobiliteitsprojecten en wijkvoorzieningen. Naast procedurele knelpunten, waar dit type projecten gevoelig voor is, dwingt de economische recessie de uitvoeringspartners tot heroverwegingen. Dat geldt met name voor projecten in het (semi-)private domein. Het is de vraag of de beoogde (woningbouw-)programma’s in de huidige markt nog afzetbaar zijn.

Volle kracht
Op een aantal punten zijn de contracten tussen de provincie en de steden en regio’s aangepast. Dit is te lezen in het statenvoorstel (te downloaden via gelderland.nl/stadenregio). De steden en regio’s gaan op volle kracht vooruit om de plannen verder uit te voeren, zodat eind 2011 de afspraken nagekomen zijn.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!