Uitvoeringsovereenkomst getekend Bedrijven Investerings Zone Haaksbergen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Haaksbergen

Tijdens een bijeenkomst tussen de gemeente Haaksbergen en vertegenwoordigers van de Stichting Centrummanagement is een uitvoeringsovereenkomst getekend voor de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het centrum van Haaksbergen.

Uitvoeringsovereenkomst getekend Bedrijven Investerings Zone Haaksbergen

Een BIZ is een gebied (in dit geval het centrum van Haaksbergen) waarbinnen ondernemers allemaal een BIZ-heffing betalen. De gemeente int die belasting, maar stelt dat geld ter beschikking aan diezelfde ondernemers in het BIZ-gebied. Van dat geld worden gezamenlijke activiteiten bekostigd in de openbare ruimte van dit gebied. Activiteiten die ten goede komen aan de ondernemers, zoals beveiliging, aankleding of promotie van het centrum. Wethouder Van Rees is enthousiast over het initiatief. “De centrumondernemers zijn er zelf mee gekomen. We doen er alles aan het begin 2012 te kunnen invoeren. Het is een fraai voorbeeld van ondernemerschap gericht op de versterking van de centrumfunctie van Haaksbergen. Een initiatief dat wij als college van harte ondersteunen.”

De BIZ kan nog niet meteen worden ingevoerd. Gemeentelijk bedrijfscontactfunctionaris Dirk-Jan de Jager legt uit. “Afgelopen woensdag is allereerst de uitvoeringsovereenkomst overtekend. Dat is nodig, omdat de gemeenteraad de verordening, die nodig is om de heffing voor het BIZ-fonds mogelijk te maken, anders niet kan vaststellen. Als de raad dat gedaan heeft, dan organiseren we de dag erna een ondernemersbijeenkomst in de raadzaal. Dan lichten we de plannen toe. De aanwezige ondernemers kunnen vervolgens voor of tegen de BIZ-heffing stemmen. Als de meerderheid van de ondernemers voor is, dan wordt de heffing ingevoerd en kan de Stichting Centrummanagement in 2012 starten met de uitvoering van de activiteiten.”

De uitslag van de stemming wordt op vrijdag 21 oktober bekend gemaakt door een notaris. Stemmen kan tot en met donderdag 20 oktober.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!