UT bang voor bezuinigingen, en dus voor Twentse werkgelegenheid

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Twentse Innovatieroute

Eventuele nieuwe be­zuinigingen op onderzoek van de technische universiteiten pakken ‘ rampzalig’ uit. Dat zegt voorzitter Anne Flierman van het College van Bestuur van de Universiteit Twente ( UT).

UT bang voor bezuinigingen, en dus voor Twentse werkgelegenheid

 „ Den Haag bepaalt de eigen politieke prioriteiten, maar het zou beter zijn als wordt gekeken naar de kwaliteit van on­ze projecten. De samenleving pro­fiteert daar direct van.”

Maandag, bij de opening van het academisch jaar van de UT, gaat Flierman benadrukken dat ‘duur­zaamheid’ komend jaar het centra­le thema is binnen de universiteit. Ook zal hij aangeven hoezeer de maatschappij profiteert van Twent­se innovaties, waarbij veelal de uni­versiteit als vliegwiel fungeert.

De UT sloot afgelopen jaren mil­joenencontracten af met aanspre­kende, nationale en internationale bedrijven om nieuwe producten verder te ontwikkelen. „Bedrijven zijn wereldwijd geïnteresseerd in onze vindingen, toekomstbestendi­ge producten, en willen samenwer­king met ons. Daar mogen we best trots op zijn. Er is veel werkgele­genheid mee gemoeid, ook in de regio”, zegt Flierman.

De UT als wetenschappelijk insti­tuut zal financieel steeds afhanke­lijker worden van het bedrijfsle­ven als het rijk een stap terug doet. „We moeten verder investe­ren om duurzaamheid een smoel te geven. Dat staat voor ons vast. Dan is het echt heel slecht als het rijk de bijdrage in technologiestich­ting STW, dat de gelden verdeelt voor uitstekend technologisch on­derzoek, terugbrengt naar een la­ger bedrag.We moeten vechten voor ons onderzoeksbudget, nu dat budget onder vuur is komen te liggen”, zegt Flierman.

„Het gaat ons om het borgen van de financiering. De UT wil duur­zaamheid vertalen naar winst voor de regio. We doen het niet voor eigen glorie, maar voor de sa­menleving.”

UT- instituten als MESA+ en MI­RA, stalen steeds de show als het gaat om uitvindingen, maar ook IMPACT boekt successen. Jan Em­merzaal, zakelijk directeur van IM­PACT, prijst de samenwerking met bedrijven. „ Als het rijk dat niet of minder doet, moeten deze par­tijen ons onderzoek voorfinancie­ren. Dan wordt het makkelijker om antwoorden te geven op maat­schappelijke vraagstukken.”

Flierman wil dat duurzaamheid ook hoog op de politieke agenda komt van het Innovatieplatform Twente, waarvan hij lid is.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!