UWV en minister Asscher presenteren Actieplan 55-plus Werkt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Rijksoverheid

Een aantal grote uitzendorganisaties gaat de komende 2 jaar samen met UWV 22.500 werkloze 55-plussers aan de slag helpen. Dat is afgesproken bij de presentatie van het Actieplan 55-plus Werkt op een Werkplein in Amsterdam.

UWV en minister Asscher presenteren Actieplan 55-plus Werkt

Het kabinet kondigde eerder aan 67 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkloosheid onder ouderen. Daarvan is 39 miljoen euro bedoeld om netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen te organiseren en gaat  28 miljoen euro naar scholingsvouchers en plaatsingsbonussen. Werklozen en werkgevers kunnen per direct aanspraak maken op deze regelingen.

Scholingsvoucher

Werkgevers en werkzoekenden kunnen een scholingsvoucher voor maximaal 750 euro aanvragen voor om- en bijscholing. Voorwaarde is dat er concreet uitzicht moet zijn op een baan.

Plaatsingsbonus

UWV en de uitzendbranche willen met de plaatsingsbonus meer 55-plussers aan het werk krijgen. De bonus wordt hoger naarmate het uitzendbureau de werknemer langer plaatst. De bonus is 300 euro bij een plaatsing van minimaal 3 maanden. Daar komt 700 euro bovenop bij een plaatsing van minimaal zes maanden. Bij plaatsing van minimaal een jaar bedraagt de bonus in totaal 1500 euro. Voorwaarde is dat de 55-plusser voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt een minimum van gemiddeld 12 uur per week.

Ook in de sectorplannen kunnen afspraken worden gemaakt om oudere werklozen aan de slag te krijgen. Voor deze plannen heeft het kabinet in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken. Als in een sectorplan al voorzien is in vergoeding van de kosten voor opleiding of een bonus voor plaatsing, wordt hiervoor geen financiële bijdrage toegekend door UWV.

De volgende uitzendkoepels en –organisaties zijn betrokken bij het Actieplan 55PlusWerkt: ABU, NBBU, Randstad, Tempo Team, USG Groep (Start People, Unique, Secretary plus), Manpower, Adecco en Timing.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!