UWV publiceert arbeidsmarktanalyse 2017

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: UWV

De komende jaren groeit onze economie, komen er banen bij en stijgt het aantal vacatures. Het UWV heeft het initiatief genomen om UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 uit te brengen.

UWV publiceert arbeidsmarktanalyse 2017

Uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 blijkt dat er onvoldoende (betaalde) banen bijkomen voor iedereen die kan en wil werken. Eisen die aan werknemers worden gesteld, vanwege bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, stijgen. De werkgelegenheid in functies die een hoog probleemoplossend vermogen vergen neemt toe en er komt meer focus te liggen op ICT-kennis, in combinatie met sociale vaardigheden. Er is sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen.

Geen antwoord van samenleving

Weet de samenleving daar geen goed antwoord op te geven, dan dreigt in de visie van de deskundigen uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten, niet-westerse migranten. Het zijn de groepen waarvan de arbeidsmarktpositie in de crisis is verslechterd, maar die ook erna het risico lopen langdurig met inkomens- en werkonzekerheid te kampen. De UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 laat zien dat de maatschappelijke kosten hiervan hoog kunnen zijn.

Arbeidsmarktpositie verbeteren

Het rapport doet op basis van input van deskundigen suggesties om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Belangrijk is om verdwenen werkgelegenheid (vrijwilligerswerk) weer om te bouwen naar betaalde arbeid. Ook stellen de deskundigen voor om op zoek te gaan naar latente vacatures en stellen zij voor om uitkeringsgelden in te zetten om werkgelegenheid te creëren.

Lees ook de samenvatting UWV arbeidsmarktanalyse 2017(pdf, 267 kB. Of lees de volledige rapportage.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!