Vakmensen gezocht in Overijssel

In de nabije toekomst dreigt er op veel fronten een groot tekort aan geschoold mbo-personeel. Middels een samenwerkingsplan slaan onderwijs, bedrijfleven en werknemersorganisaties de handen in een om dit gezamelijk aan te pakken.

Vakmensen gezocht in Overijssel

'Overijssels Vakmanschap is Overijssels Meesterschap’. Dat is de naam van het programma dat voorzitter Gaston Sporre van de Kamer van Koophandel Oost Nederland heeft overhandigd aan gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel. Hij deed dit namens de vier Overijsselse ROC’s en na raadpleging van het regionale bedrijfsleven. Het programma omvat een samenwerkingsplan, dat het dreigende tekort van maar liefst 15.000 vakmensen ondervangt. Het aantrekkelijke van dit unieke plan is dat de problematiek wordt aangepakt binnen de grenzen van de provincie. Er is sprake van een landelijke primeur.

Dreigend tekort van 14.650 werknemers

In Overijssel dreigt in de nabije toekomst volgens Gaston Sporre op veel fronten een groot tekort aan geschoold mbo-personeel. Investeren in vakmensen op mbo-niveau is van groot belang. In de periode van 2012-2016 zijn het Overijsselse bedrijfsleven, de overheid en zorginstellingen goed voor minimaal 35.000 nieuwe banen op mbo-niveau. Het huidige aantal mbo-leerlingen kan deze vraag niet opvangen. Zelfs conservatief geschat zal het tekort in 2016 oplopen tot 14.650 werknemers.

Vooral in de technische beroepen en de bouw zal men hier flink last van gaan krijgen. Daardoor komt 90% van de werkgelegenheid bij Overijsselse bedrijven en instellingen in gevaar. Met name kleine bedrijven, waaronder veel familiebedrijven lopen tegen deze problematiek aan. Gaston Sporre: "We zullen ons gezamenlijk tegen deze situatie wapenen. Op de handen blijven zitten, is geen optie. Ontkenning van dit probleem zal de groei in dit deel van het land op slot zetten."

Provincie Overijssel kan het voortouw nemen

De provincie Overijssel kan een belangrijke regierol vervullen als het gaat om krachtenbundeling op de arbeidsmarkt. Immers, veel jongeren uit het beroepsonderwijs blijven werkzaam in het gebied waar zij hun opleiding hebben genoten. Naast aandacht voor het hogere segment en aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt, is het vooral van belang dat het brede middenveld ondersteund wordt. De welvaart in de provincie Overijssel bestaat dankzij de beschikbaarheid en inzet van professionele vakkrachten: van metaalbewerker tot lasser, van zorgverlener tot installateur en van bouwvakker tot automonteur. Deze ‘gouden handjes’ houden de provinciale economie vitaal.

Theo Rietkerk: "Voor het goed draaiend houden van de Overijsselse economie zijn door het mbo opgeleide vakmensen enorm belangrijk. De komende jaren moeten we ons flink inspannen om binnen de provincie Overijssel het aanbod van mbo-afgestudeerden op peil te houden. Het past prima in ons programma ‘De kracht van Overijssel’".
Samenwerkingsplan moet tekort in vier jaar terug brengen met 10.000 vaklieden

De vier Overijsselse ROC’s erkennen de problematiek en willen door intensieve en effectieve samenwerking met bedrijfsleven en overheidsinstellingen graag een bijdrage leveren aan de oplossing. ‘Overijssels Vakmanschap is Overijssels Meesterschap’ is een uniek samenwerkingsprogramma van onderwijs en bedrijven en overheidsinstellingen binnen de provincie. Deze gecoördineerde aanpak op provinciale schaal moet de aantrekkelijkheid van de vakopleiding bevorderen, moet bepleiten dat hier straks de banen liggen en moet wildgroei aan opleidingen tegengaan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!