Veel aanvragen bij start Programmatische Aanpak Stikstof

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Gelderland

Op 1 juli 2015 zijn op de eerste dag dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking was 27 meldingen bij de provincie binnen gekomen en 45 vergunningsaanvragen. Het gaat om bedrijven die willen uitbreiden en daarbij stikstof uitstoten.

Veel aanvragen bij start Programmatische Aanpak Stikstof

Bugs rekenprogramma

Meteen werd duidelijk dat het rekenprogramma AERIUS nog wat bugs en kinderziektes heeft. De medewerkers van het landelijke AERIUS-team houden de vinger aan de pols en verhelpen zo snel mogelijk fouten die optreden. Wel kan dit tot gevolg hebben dat de website AERIUS niet altijd bereikbaar is. Bedrijven moeten via deze website hun activiteiten aangeven. Uit de berekening wordt dan helder of zij kunnen volstaan met een melding of een vergunning aan moeten vragen. 

Vergunningaanvragen

Op 30 juni zijn tot laat nog vergunningaanvragen ingediend, zo’n 100 stuks in de laatste week. Dit zijn bedrijven die op basis van het oude systeem een vergunning aanvragen. Tot 1 juli ging dat via het opkopen van rechten van agrariers die stoppen of via salderen. 

Zandgrond provincies

De verwachting is dat met name in de provincies Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg een groot beroep zal worden gedaan op de PAS om daarmee bedrijfsontwikkelingen mogelijk te maken maar ook de natuur te beschermen. Op de zandgronden van deze provincies is de gevoeligheid van de natuur voor stikstof groot.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!