Veel belangstelling voor startbijeenkomst De Groene Kracht

  • Innovatie & MVO
  • Bron: De Stadsregio Arnhem Nijmegen

De bijeenkomst leverder veel ideeen op voor zeer kansrijke duurzame projecten in de regio.

Veel belangstelling voor startbijeenkomst De Groene Kracht

Ruim 130 vertegenwoordigers van gemeenten en provincie, bedrijfsleven en kennisorganisaties uit de regio namen afgelopen vrijdag deel aan de ‘startbijeenkomst De Groene Kracht, met nieuwe energie in de regio Arnhem Nijmegen’. Initiatiefnemers MARN, MRA en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn verheugd over de grote belangstelling. De bijeenkomst is een eerste stap naar regionale samenwerking op het gebied van energie en klimaat en leverde een groot aantal nieuwe en praktische plannen op.

Concrete toezeggingen
Margreet van Gastel nam als voorzitter van de MRA en bestuurslid van de stadsregio tientallen kansrijke ideeën in ontvangst. Vijf voorbeelden. Eén: het vergroenen van de OZB; dat wil zeggen hoe groener het gebouw of de woning, hoe lager de OZB. Twee: het koppelen van nieuwe, jonge bedrijfjes aan ‘oude rotten’: bedrijven met veel ervaring op het vlak van verduurzaming. Drie: het beperken van kilometers door transport slim te bundelen; maak als overheid bindende afspraken met winkeliers en verladers over de distributie in de binnenstad. Vier: maak (openbare) gebouwen zoals scholen en verzorgingshuizen klimaatbestendig zodat gebruikers minder last hebben van langdurige perioden van extreme hitte. En vijf: start met energieneutrale nieuwbouw die bewoners lagere energielasten oplevert. Tal van partijen zegden ter plekke hun medewerking toe.     

Aanbesteding gemeentelijk groenafval
Voorjaar 2010 vroegen MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) en MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) de stadsregio om regionale samenwerking op het gebied van energie en klimaat. Gezamenlijke aanbesteding van bijvoorbeeld duurzame openbare verlichting kan beter en goedkoper als je het samen doet. Nu de gemeenten financieel onder druk staan is efficiencyvoordeel van samenwerking zeer aantrekkelijk. Dankzij de goede samenwerking met bedrijven en andere overheden toucheerde de gemeente Nijmegen recent een subsidie van 850.000 euro voor het pilotproject De Groene Hub. 

Impuls groene economie
De bijeenkomst bevestigt een gespreksronde met de regiogemeenten die voor de zomer plaatsvond. Daaruit bleek dat zij inderdaad voelen voor gezamenlijke uitvoering van projecten. Het gaat om projecten   Het  Hhop het gebied van groene energie, schoon vervoer en transport, energiezuinig bouwen, en aanpassing op klimaatverandering. Door bestaande taken duurzaam uit te voeren kunnen gemeenten de hun klimaatdoelstellingen makkelijker behalen. Tegelijk krijgt de groene economie zo een impuls, denk onder meer aan de bouwsector en bedrijven op het gebied van energie- en milieutechnologie in en rond Arnhem.

Niet wachten
Uit de bijeenkomst blijkt dat energie en klimaat lééft in de regio. In de loop van 2011 nemen de gemeenten, vertegenwoordigd in de stadsregioraad, een definitief besluit over de mate waarin ze gaan samenwerken op dit vlak. In de tussentijd beginnen gemeenten en/of bedrijven al met de uitvoering van een aantal ‘no-regret-projecten’. Drie voorbeelden. Eén: gemeenschappelijke aanbesteding van de verwerking van gemeentelijke groenstromen en vergisting tot biobrandstof. Twee: gemeenschappelijke aanvraag van subsidie uit het programma Truck van de Toekomst, om vrachtverkeer zuiniger te laten rijden. Drie: het verwerken van regionale afvalstromen tot biobrandstof voor transport en lokaal en regionale bussen.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!