Veel gemeenten doof voor oproep lagere OZB

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB-Nederland

Slechts 51 gemeenten hebben gehoor gegeven aan de oproep van MKB-Nederland om de OZB voor ondernemers komend jaar te verlagen of met maximaal het inflatiepercentage te verhogen.

Veel gemeenten doof voor oproep lagere OZB

“Zeer teleurstellend”, zegt waarnemend voorzitter Michaël van Straalen. “Volgend jaar dreigt het bedrijfsleven opnieuw de melkkoe van de lokale overheid te worden.”

Gehoorgevende gemeenten

Het Zeeuwse Kapelle was de eerste gemeente die positief heeft gereageerd op de oproep van MKB-Nederland om ondernemers komend jaar een steuntje in de rug te geven en de OZB niet of hooguit met de inflatie te laten stijgen. De ondernemersorganisatie heeft vlak voor de zomer alle Nederlandse gemeenten met dat verzoek aangeschreven, en eind september nog eens ter herinnering.

Na Kapelle hebben tot dusver nog vijftig andere gemeenten aan het verzoek gehoor gegeven, waaronder Den Haag. De derde stad van Nederland verlaagt volgend jaar het OZB-tarief voor huurders van bedrijfspanden met een derde. Volgens Den Haag levert dit ondernemers een besparing tot 800 euro op.

MKB als melkkoe

“Wat een gemeente als Den Haag kan, moeten andere ook kunnen”, zegt voorzitter Van Straalen. “Ik ben blij met de positieve reacties, maar het aantal vind ik echt teleurstellend laag. We gaan er nog één brief aan wijden, waarin we gemeenteraden en colleges van B & W nogmaals en met klem verzoeken aan onze oproep gehoor te geven.”

Van Straalen wijst gemeenten erop dat veel ondernemers momenteel vechten voor hun voortbestaan. “Door welke stad je ook loopt, je ziet steeds meer lege winkels en andere bedrijfspanden. Dat is verschrikkelijk voor de ondernemers die het treft, maar ook niet goed voor de gemeente, de leefbaarheid en de lokale werkgelegenheid. Daarom zeggen we tegen gemeenten: steun je lokale bedrijven, kom ze tegemoet en zadel ze niet met nog hogere lasten op.”
Volgens de MKB-Nederlandvoorzitter gebruiken lokale overheden mkb-bedrijven te vaak als melkkoe. “Maar het mag niet zo zijn dat gemeenten hun eigen gaten in de begroting dichten door de lasten voor bedrijven te verhogen, nu die het al zo moeilijk hebben.”

Resultaat

Het resultaat van de actie tot nu toe illustreert nog maar eens dat de huidige OZB-macronorm dringend moet worden vervangen door een micronorm, aldus Van Straalen. “Die macronorm geeft aan met hoeveel procent landelijk de OZB-opbrengst jaarlijks mag stijgen. In totaal, niet per gemeente. Dat helpt dus niks. De macronorm zet individuele gemeenten absoluut niet aan om de hoogte van de OZB te beteugelen. Wij pleiten daarom met klem voor de invoering van een micronorm: die houdt in dat de OZB per individuele gemeente met niet meer dan het inflatiepercentage mag stijgen. Dat is veel eerlijker en effectiever.”

Eind november, als alle gemeentelijke begrotingsbehandelingen hebben plaatsgevonden, zal MKB-Nederland de definitieve stand van deze actie opmaken. De resultaten zullen we ook delen met de minister van Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland houdt op haar website alle reacties van gemeenten bij.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!