Veel inwoners Stedendriehoek vinden Cleantech Regio passend profiel voor regio

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

In opdracht van de Strategische Board Stedendriehoek heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction onderzoek verricht onder inwoners naar de profilering van de regio als ‘Cleantech Regio Stedendriehoek’.

Veel inwoners Stedendriehoek vinden Cleantech Regio passend profiel voor regio

Uit dit onderzoek blijkt dat na uitleg van het begrip, maar liefst 70% van de inwoners Cleantech Regio een passend profiel vindt. “We blijven energie zetten op de uitleg en lading van het begrip,” aldus Andries Heidema, voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek. “Maar waar het vooral om gaat is dat we als regio vol inzetten op de mogelijkheden en kansen die cleantech ons biedt.”

Representatief

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online enquête. Deze is verspreid onder de inwoners van de zeven regiogemeenten; 1035 inwoners hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld. Voor twee gemeenten, Brummen en Voorst, geldt dat het aantal deelnemers aan de lage kant is waardoor resultaten indicatief zijn. Bij de overige gemeenten geven de getallen een representatieve weergave van de werkelijkheid.

Cleantech Regio passend begrip

Door vooraf een beeld te schetsen waar Cleantech Regio voor staat waren de inwoners in staat om aan te geven in hoeverre ze het begrip bij de regio en hun gemeente vinden passen. Cleantech is een verzamelnaam voor de inzet van nieuwe technologie om daarmee minder energie te gebruiken, minder afval te produceren en meer banen te creëren door kringlopen van bedrijven te sluiten.

Een greep uit de resultaten

Belangrijk, vooruitstrevend en ambitieus zijn de meest gekozen eigenschappen die inwoners toekennen aan de profilering Cleantech Regio. Inwoners geloven dat gemeenten en bedrijven de grootste ver- antwoordelijkheid hebben om Cleantech Regio tot een succes te maken. De helft van de inwoners vindt dat zij hier ook een rol in moeten spelen. Daarbij wordt afval scheiden en energie besparen als het meest aansprekend aangemerkt. Behoud van natuur en milieu voor de toekomstige generaties vinden inwoners het belangrijkste argument van duurzaam leven. Geld en gebrek aan kennis zijn de voornaamste redenen om niet duurzaam te leven.

Van onbewust naar bewust

Het onderzoek illustreert dat de regio Stedendriehoek “onbewust” al veel meer Cleantech Regio is dan dat ze zich “bewust” is. “Door een goede voedingsbodem zijn we in staat om de komende jaren sneller verder te komen. Samen met onze inwoners en partners zullen we de komende jaren werken om het label ‘Cleantech Regio’ verder te versterken en te laden met concrete activiteiten en resultaten,” aldus Heidema.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!