Veel pensioenfondsen in problemen

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: WVM

Pensioenfondsen hebben moeite te voldoen aan de steeds strengere wet- en regelgeving.

Veel pensioenfondsen in problemen
KPMG deed onderzoek onder honderd ondernemingspensioenfondsen waaruit blijkt dat 1/3 van de fondsen liquidatie overweegt en het fonds onder te brengen bij een verzekeraar.
Onder andere door de economische crisis worden steeds strengere eisen gesteld aan de pensioenfondsen, zoals aan de kapitaalbuffer, waardoor het steeds moeilijker wordt daaraan te voldoen.

Meer informatie over WVM (Werkplaats Voor Medezeggenschapraad):

Bekijk het complete instantieprofiel

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen