Veel steun voor initiatief 'Ondernemerspleinen'

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: KvK

Het nieuwe initiatief van het kabinet Rutte om door heel Nederland 'Ondernemerspleinen' op te richten, waar ondernemers via één fysiek en digitaal loket zoveel mogelijk informatie en ondersteuning kunnen vinden over ondernemen, wordt door de Nederlandse bevolking breed gesteund.

Veel steun voor initiatief 'Ondernemerspleinen'

Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de Kamer van Koophandel. Zo'n 82% van Nederland vindt dit een goed tot heel goed idee. En 70% van Nederland vindt dat de Kamer van Koophandel heel goed in staat is de verantwoordelijkheid voor dergelijke 'Ondernemerspleinen' op zich te nemen.

Eén fysiek en digitaal loket
Tijdens de begrotingsbehandelingen van het Ministerie van EL&I op woensdag 24 november jongstleden, lanceerde minister Maxime Verhagen een nieuw initiatief: de ondernemerspleinen. Het kabinet wil de krachten en diensten van de Kamer van Koophandel, Agentschap NL, Syntens en mogelijk andere publieke en private partijen bundelen in ondernemerspleinen verspreid over heel Nederland, waar ondernemers via één fysiek en digitaal loket zoveel mogelijk informatie en ondersteuning kunnen vinden over ondernemen.

Ruime meerderheid voor 'Ondernemerspleinen'
Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 82% van Nederland het initiatief steunt. Het voorstel kan op een ruime meerderheid rekenen bij de achterbannen van alle politieke partijen, en op 75% van de ondernemers zelf.  Verder vindt 70% van Nederland, en 63% van de ondernemers, dat de Kamer van Koophandel, via haar kantoren in alle regio's van Nederland, heel goed in staat zou zijn alle manieren van informatie en ondersteuning voor ondernemers onder te brengen in één loket, onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel, zonder een noemenswaardige verhoging van de heffingen.

Een ontmanteling van de Kamer van Koophandel, dat eerder deze week even aan de orde leek, had volgens de Nederlandse bevolking de dienstverlening waarschijnlijk alleen maar duurder gemaakt. Slechts 15% van de Nederlanders en 21% van de ondernemers denkt dat met een ontmanteling van de Kamers de dienstverlening goedkoper zou worden.

Het onderzoek is op 24 november 2010 door Maurice de Hond uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.500 respondenten.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Den Bosch:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!