Veghel voert draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone (BIZ) uit

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Veghel

Op bedrijventerreinen De Amert, De Dubbelen en Doornhoek in Veghel wordt een zogenoemde ‘Bedrijven Investerings­zone’ ingericht. Dat is een gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten.

Veghel voert draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone (BIZ) uit

Zij betalen mee aan een gemeentelijke heffing om activiteiten te financieren. De opbrengsten van de gemeentelijke heffing gaan naar een speciale stichting van het bedrijfsleven dat de activiteiten uitvoert. “De opbrengsten van de Bedrijven Investeringszone komen zo direct ten goede aan alle ondernemers” aldus wethouder Bräuner.

Collectieve activiteiten

Vitaal Bedrijvig Veghel brengt een aantal van haar collectieve activiteiten onder bij de BIZ, zoals de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen. Zo worden bedrijven die nu profiteren van de beveiliging zonder daaraan mee te betalen, gedwon­gen een bijdrage te leveren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ook ondergebracht bij de BIZ. Net als de informatievoor­ziening en de samenwerking tussen gemeente, politie, brand­weer en bedrijfsleven om de sociale en verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren en ongewenste zaken in gezamen­lijkheid aan te pakken. “Alle ondernemers betalen mee aan een gemeentelijke heffing om activiteiten mee te financieren, zo zorgen we voor een gelijke verdeling van de kosten” aldus Jos van Asten, parkmanager bij Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel. 

Draagvlakmeting: uw stem telt!

Het college van B&W, de gemeenteraad en Vitaal Bedrijvig Veghel zijn enthousiast over het ondernemersfonds in de vorm van een BIZ, maar het laatste woord is aan u als ondernemer. U bepaalt bij de draagvlakmeting of de Bedrijven Investerings­zone per 1 januari 2016 doorgaat. “Wij hopen op een positief resultaat. Daarmee laat ondernemend Veghel zien dat ze bijdraagt aan een beter vestigingsklimaat”, besluit wethouder Bräuner. 

In de periode van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 23 oktober kunt u uw stem uitbrengen. U krijgt hiervoor een stembiljet met alle informatie opgestuurd. Wanneer u geen stembiljet ontvangt, kunt u dit melden. Uw stem is bepalend en maak daar gebruik van! 

Informatiebijeenkomst maandag 28 september

Op maandag 28 september wordt van 19.30 uur (tot maximaal 21.00 uur) een informatiebijeenkomst gehouden over de potentiële invoering van de BIZ. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting op de BIZ gegeven en kunt u vragen stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Veghel, Stadhuisplein 1 in Veghel. Alle mogelijke betalingsplichtigen mogen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. U kunt zich tot uiterlijk woensdag 23 september aanmelden via parkmanager@vitaalveghel.nl 

Meer informatie

Op de websites van de gemeente Veghel en Vitaal Bedrijvig Veghel kunt u meer informatie vinden over de BIZ.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!