Veiligheids Innovatie Competitie gaat van start

  • Innovatie & MVO

De ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie dagen het midden- en kleinbedrijf (mkb) uit. Ze doen een beroep op het innovatievermogen, de creativiteit en de technologische vindingrijkheid van de ondernemers.

Veiligheids Innovatie Competitie gaat van start

En vragen hen die in te zetten voor een tastbare verbetering van het optreden in de Veiligheidsregio.

Nederland telt 25 Veiligheidsregio’s. In deze regio’s wordt samengewerkt op het gebied van rampen- en crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheids Innovatie Competitie (VIC) zoekt innovatieve oplossingen om zowel de civiele als militaire partners in de Veiligheidsregio’s te versterken bij rampen en crises.

Vraagstukken veiligheidsregio

De vraagstukken zijn:

  • Hoe verbeteren we de uitrusting van de hulpverleners, zodat zij hun werk beter en veiliger kunnen doen? Zowel fysiek als mentaal.
  • Hoe krijgen civiele en militaire hulpverleners een goed zicht op de situatie zodat zij beter en sneller besluiten kunnen nemen?
  • Hoe kunnen civiele en militaire hulpverleners beter samenwerken en informatie uitwisselen, ook in de voorbereiding?
  • Hoe kan de actieve betrokkenheid en zelfredzaamheid van de burger worden vergroot?
  • Hoe kan de veiligheidsregio de informatie die zij wil verspreiden aan grote groepen op een efficiënte manier presenteren?

Projectvoorstellen indienen

Het mkb kan projectvoorstellen indienen voor de doorontwikkeling van een innovatief idee tot een werkend prototype. De sluitingsdatum voor de prijsvraag is 19 september 2014.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure, stuur dan een mail naar DIC@mindef.nl. Informatie over de prijsvraag vind u op de websites van TenderNed, Defensie en Rijksoverheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!