Veiligheidsbewustzijn verhoogd door overheid en bedrijfsleven

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB

MKB-Nederland, VNO-NCW, minister Opstelsten (V&J) en minister Donner (BZK) ondertekenden vorige week intentieverklaring KWAS.

Veiligheidsbewustzijn verhoogd door overheid en bedrijfsleven

Overheid en bedrijfsleven gaan intensief samenwerken om zich beter te wapenen tegen spionage. In de kwetsbaarheidanalyse Spionage Nederland spreken partijen af om het veiligheidsbewustzijn bij kwetsbare bedrijfstakken, zoals de technische sector, te verhogen. Uit onderzoek van het AIVD blijkt dat het bedrijfsleven nu vaak miljarden euro’s schade oploopt doordat essentiële informatie uitlekt.

Het gevaar van spionage is groot, maar het bewustzijn hiervan onder het bedrijfsleven is klein. Het gaat bij spionage om het onterecht verkrijgen van belangrijke economische, technische, politieke en ambtelijke informatie die de bedrijfsvoering van een bedrijf of de besluitvorming in Nederland sterk kunnen beïnvloeden. Ook het aantasten van ICT-netwerken vormt een grote bedreiging voor zowel bedrijfsleven als overheid.

Om een grotere weerbaarheid tegen deze spionage te bereiken zal de overheid, volgens de afspraken in de intentieverklaring, meer kennis en expertise beschikbaar stellen, terwijl de werkgeversorganisaties zich zullen inzetten voor het implementeren van de Handleiding KWAS binnen haar achterban. Met de handleiding kunnen organisaties bij zich zelf inzichtelijk maken wat hun kernbelangen en kwetsbare plekken zijn. Betere veiligheidsmaatregelen zijn daardoor gemakkelijker te nemen.

Bedrijven die vragen hebben over of vermoedens hebben van spionage, kunnen deze melden bij de AIVD, die de meldingen zal onderzoeken. Daarnaast geeft de AIVD binnen het bedrijfsleven voorlichting over spionage.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!