Verbeterde bereikbaarheid in Zuidwest-Nederland door snelle aanleg A4

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: BZW

De snelle aanleg van de A4 Steenbergen draagt bij aan spreiding verkeersdrukte in West-Brabant.

Verbeterde bereikbaarheid in Zuidwest-Nederland door snelle aanleg A4

BZW en KvK Zuidwest-Nederland reageren op het tracébesluit wat de minister van Infra & Milieu onlangs heeft getekend.
 
De BZW en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland verwachten dat een snelle aanleg van de A4 bij Steenbergen een betere spreiding van de verkeersdrukte in de hele regio bewerkstelligt. De BZW en de Kamer plaatsen deze opmerking naar aanleiding van het tracébesluit dat onlangs door de minister van I&M voor de A4 is getekend.

De regio West-Brabant kent verschillende snelwegen, die zowel de noord-zuid-relaties (A4, A17, A27) als de oost-west-relaties (A58, A59) bedienen. Voltooiing van de A4 maakt het netwerk compleet en onderstreept het belang van deze achterlandverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Een betere spreiding van het verkeer is gunstig voor de verkeersdoorstroming, de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid.

Ontlasting van de A16 (Dordrecht-Breda), inclusief de Moerdijkbrug (in verband met de technische capaciteit) en van de A58-corridor (Vlissingen-Eindhoven) is dringend geboden (mede in verband met de verkeersveiligheid).

 Het (zakelijk) verkeer tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen zal behoorlijk profiteren van de voltooiing van de A4 in West-Brabant. De reistijd tussen beide mainports wordt aanzienlijk verkort.
Ook de lokale economie in Steenbergen is gediend met een snelle realisatie. De bedrijven op het bedrijventerrein Reinierpolder zien reikhalzend uit naar de opening van de verbinding die hen eindelijk een rechtstreekse aansluiting biedt op het rijkswegennet en het lokale wegennet ontlast van de overlast van (vracht)verkeer.
De verbeterde bereikbaarheid van het bedrijventerrein Reinierpolder draagt zeker bij aan het beter gebruik van het terrein (leegstand-bestrijding) en is de logische afronding van de stedelijke bebouwing aan de westzijde (met inbegrip van een beperkte uitbreiding van het terrein).


Tot slot betekent de voltooiing van de A4 ook een flinke economische oppepper voor de regio Bergen op Zoom.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!