Verbeteren ondernemersklimaat Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB

Een delegatie van MKB Brabant heeft overleg gevoerd met provincie Noord Brabant over de positie van MKB bedrijven in de provincie. Dit gesprek vond plaats op uitnodiging van gedeputeerde Bert Pauli om te bekijken waar provincie Noord Brabant en MKB Brabant elkaar kunnen helpen met het verbeteren van het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf.

Verbeteren ondernemersklimaat Brabant

Vanuit MKB Brabant namen voorzitter Peter Feijtel, regiodirecteur Louise Beduwe en regiomanager Maurice Manders aan het gesprek deel, de heer Pauli werd vergezeld door twee van zijn ambtenaren.

Tijdens het gesprek is de economisch situatie van Brabant besproken, de toekomst van het onderwijs, de positie van de provincie ten opzichte van MKB bedrijven, topsectorenbeleid, arbeidsmarkt en innovatie. Over al deze belangrijke onderwerpen zijn standpunten uitgewisseld en is gekeken waar samenwerking mogelijk is. Er was overeenstemming over de rol die partijen hebben in te vullen: de provincie initieert, maar de ondernemer moet ondernemen.

De provincie heeft MKB Brabant uitgenodigd om alle standpunten op bovenstaande gebieden formeel in te dienen, zodat deze punten kunnen worden meegenomen in de komende beleidsbepaling. MKB Brabant is verheugd over deze stap en zal de standpunten op korte termijn aan de provincie terug koppelen.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!