Verbetering internationaal vestigingsbeleid middels internationale school Breda

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Om het internationale vestigingsbeleid in West-Brabant te verbeteren, wil de provincie dat er een internationale school komt in Breda. Daarvoor trekt het provinciebestuur bijna vijf miljoen euro uit.

Verbetering internationaal vestigingsbeleid middels internationale school Breda

Het gaat om basis- en voortgezet onderwijs op één locatie, in combinatie met kinderopvang, ofwel een nursery, een primary school en een secondary school. De bedoeling is dat de school al op 1 augustus dit jaar van start gaat. Het ministerie van OCW heeft de benodigde goedkeuringen en toelatingen al afgegeven. De school verwacht eind december 2013 minimaal 75 leerlingen in het basisonderwijs te hebben, 45 in het voortgezet onderwijs en 40 kinderen in de buitenschoolse opvang.

School ontbreekt nog
“De aanwezigheid van goed onderwijs vinden veel expats (buitenlandse medewerkers) van internationale ondernemingen van groot belang”, weet gedeputeerde Ruud van Heugten. “Nu moeten hun schoolgaande kinderen vanuit Breda naar Rotterdam of Eindhoven. Da’s veel te ver weg. Breda heeft een uitstekend internationale vestigingsklimaat, maar een internationale school onbreekt nog.”

Provinciale bijdrage
De provinciale bijdrage van in totaal € 4,7 mln bestaat uit een reservering van € 4 mln investeringssubsidie voor de definitieve huisvesting, een bijdrage van 25% in de exploitatiekosten over de jaren 2011-2013 met een maximum van een half miljoen om de school op te richten en een reservering van maximaal twee ton exploitatiesubsidie voor de jaren 2014-2015.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!