Verbind onderwijs met bedrijfsleven

  • Onderwijs & Training
  • Bron: ScienceGuide

Het leraarschap heeft onder academici vaak geen goede naam. Dat beeld is aan het veranderen. Een sterkere band tussen onderwijs en bedrijfsleven zoals in OCW-traject ‘Eerst de Klas’ is nodig.

Verbind onderwijs met bedrijfsleven

ScienceGuide-student van 2011 en leraar Simon Verwer:"Dat het onderwijs in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen staat, is genoegzaam bekend. Dat ook het imago van de leraar ooit beter is geweest dan tegenwoordig wordt ook door velen herkend. Maar er is iets aan het veranderen. Ten goede.

Leraarschap als roeping is achterhaald
Het traject 'Eerst de klas' slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, zoals ook in Amerika 'Teach for America' en in Groot-Brittannië 'Teach First' een groot succes zijn. De primaire inzet van deze programma's is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, maar de meerwaarde vertaalt zich naar alle betrokken stakeholders. De belangrijkste wat mij betreft is het imago van het leraarschap onder jonge academici.

Vraag jonge academici of zij goed onderwijs belangrijk vinden en zij antwoorden unaniem met een overtuigend ja. Of zij geloven dat het ook beter kan, dan komen er direct allerlei ideeën op tafel. Maar op de vraag of ze er ook een bijdrage aan zouden willen leveren, volgen schroom en twijfel. Deze twijfel komt met name voort uit het gevoel dat kiezen voor een loopbaan in het onderwijs een onomkeerbare keuze is die je carrièreperspectieven zeer beperkt.

Voor mijn generatie geboren in de jaren 80 zijn berichten van leraren die veertig jaar voor de klas hebben gestaan eerder angstaanjagend dan aantrekkelijk. Het idee van het leraarschap als roeping is voor ons achterhaald, wij beschouwen vijf jaar bij één werkgever als lang en vinden het vooral belangrijk dat een werkgever ons in staat stelt om ons verder te ontwikkelen. Het zijn dergelijke opvattingen die de basis vormen voor een nieuwe invulling van het leraarschap om de komende jaren talent voor de klas te halen en behouden.

Verbind startende leraren met elkaar

Wanneer ik vrienden vertel over de combinatie van onderwijs en bedrijfsleven reageert vrijwel iedereen geïnteresseerd. Veel van hen zouden anders nooit aan het onderwijs hebben gedacht, maar zien het nu als een aantrekkelijke mogelijkheid om hun carrière te starten.

Bovendien zien zij in dat voor de klas staan en leiding geven aan dertig dwarse pubers veel overeenkomsten kent met een afdeling succesvol managen, in welk bedrijf dan ook. Motivatie, samenwerken en doorzettingsvermogen zijn slecht een paar thema's die op beiden van toepassing zijn.

De vergrijzing is de komende jaren een probleem, maar tegelijkertijd ook een enorme kans. Op basis van het bovenstaande zou ik hier drie aanbevelingen willen doen, waarvan de eerste direct de belangrijkste is:

- geef jonge academici tijd en ruimte om onderwijs en bedrijfsleven te combineren;
- verbind startende leraren met elkaar
- stimuleer bestaande initiatieven die verbindingen creëren tussen onderwijs en bedrijfsleven

Het zijn deze verbeteringen die Nederland het onderwijs kunnen bieden die recht doet aan het talent en de ambitie van zowel een nieuwe generatie leraren als leerlingen."

Simon Verwer is docent filosofie en Frans op het Teylingen College, was deelnemer van 'Eerst de Klas' en is gekozen tot ScienceGuide student van het jaar 2010 - 2011. Hij is samen met Eke Rebergen oprichter van De Denkfiguren, een initiatief om het onderwijs beter, slimmer en aantrekkelijker te maken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!