Verbod zwaar verkeer Merwedebrug duurt nog minstens zes weken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: TLN

Rijkswaterstaat start zaterdag 22 oktober met de reparaties aan de Merwedebrug. Het verbod voor zwaar verkeer (zwaarder dan 3,5 ton) zal naar verwachting nog zeker zes weken duren.

Verbod zwaar verkeer Merwedebrug duurt nog minstens zes weken

TLN en EVO vinden dat het nog erg lang duurt voordat de brug weer voor het zware verkeer wordt vrijgegeven, gezien de grote economische schade voor de sector transport en logistiek. Wel zijn de organisaties tevreden over de besluitvaardigheid van Rijkwaterstaat. Er is intensief overleg gevoerd en relatief snel zijn alle mogelijke opties, en de gevolgen daarvan, in beeld gebracht en afgestemd.

Schadevergoeding

TLN en EVO gaan met Rijkswaterstaat om de tafel om de regeling voor schadevergoeding te bespreken. De regeling moet recht doen aan de forse economische schade die met name vervoerders en verladers in de omgeving van de brug hebben geleden. Het gaat hier om minimaal 500.000 euro per dag voor de hele sector.

Bijeenkomst over compensatie omrijdkosten

Een aantal leden van TLN heeft aangegeven behoefte te hebben aan een bijeenkomst om geïnformeerd te worden over de compensatie van omrijdkosten. TLN heeft er bij Rijkswaterstaat voor gepleit dat er serieus wordt gekeken naar verzoeken tot compensatie van de omrijdkosten. Rijkswaterstaat neemt graag deel aan een bijeenkomst voor TLN-leden om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u deelnemen aan een dergelijke bijeenkomst? Mail dan naar Leander Hepp. Heeft u nu al specifieke vragen? Geeft u die dan ook alvast door. TLN-jurist Jeroen van Velzen stelde een document op met meer informatie over de mogelijkheden van compensatie?.

Vertraging beperken

Rijkswaterstaat heeft de communicatie met betrekking tot de Merwedebrug inmiddels verbeterd. Om die reden verwachten TLN en EVO dat het aantal chauffeurs dat nog niet van het vrachtverbod weet snel afneemt, waardoor de mogelijkheid om de linker rijstroken van de A27 op korte termijn weer open te stellen in beeld zou komen. Hopelijk kunnen de dagelijkse vertragingen op de A27 dan op die manier verder worden beperkt.

Uitstel

Op advies van TLN en EVO kijkt Rijkswaterstaat of de geplande werkzaamheden op omleidingsroutes zoveel mogelijk kunnen worden uitgesteld, totdat de Merwedebrug weer beschikbaar is voor al het verkeer.

Meer informatie over Transport en Logistiek Nederland (TLN) Regio Zuid:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!