Verdaas: GS moeten instemmen met windmolenplan

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten waarschuwen Provinciale Staten voor eventuele juridische risico’s als ze besluiten nee te zeggen tegen plannen voor het plaatsen van windmolens in Zevenaar. Gedeputeerde Staten hebben geen inhoudelijke argumenten om nee te zeggen tegen het verzoek van een ondernemer om een inpassingsplan voor De Bijvanck bij Zevenaar, aldus Gedeputeerde Verdaas.

Verdaas: GS moeten instemmen met windmolenplan

De meerderheid van de Staten streeft naar vrijwillige samenwerking van Zevenaar als het gaat om het plaatsen van windmolens. Ze willen niet tegen de wens van de gemeente instemmen met een inpassingsplan dat dat wel mogelijk maakt.

Ambitie
In de Statenvergadering op 27 januari 2010 wees Verdaas de Staten erop dat GS geen inhoudelijke argumenten hebben om het inpassingsplan af te wijzen. Het verzoek van een ondernemer om windmolens te plaatsen in Zevenaar past namelijk in het beleid en ondersteunt eerder gemaakte keuzes van de Provinciale Staten. Bovendien, het initiatief helpt de provincie Gelderland om de doelstellingen die de provincie met het Rijk overeen is gekomen over het aantal megawatt windenergie te behalen

Risico
Gedeputeerde Verdaas wijst erop dat Provinciale Staten het plan alsnog kunnen afwijzen, dat is hun democratisch recht. Maar, dit brengt risico’s met zich mee, de ondernemer heeft dan grond om naar de rechter te stappen.

Vervolg
De kwestie komt aan de orde in een volgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!