Verder met topsectoren

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

Bedrijven en kennisinstellingen willen samen aan de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie werken. Vandaag presenteren zij hun plannen in een manifest.

Verder met topsectoren

Daarin roepen zij het nieuwe kabinet op om het topsectorenbeleid voor een langere periode te garanderen en hiervoor extra geld te reserveren. Onderzoek en innovatie zijn de motor voor (toekomstige) economische welvaart en welzijn van Nederland, aldus de opstellers van het manifest.

Structureel meer investeren


De aanpak van de bedrijven en kennisinstellingen richt zich op een combinatie van vrij en ongebonden onderzoek. Dat heeft immers altijd tot grote wetenschappelijke doorbraken en innovaties geleid. Toegepast onderzoek helpt ondernemingen bovendien te innoveren. Daarom moet er structureel meer worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Alleen dan kan Nederland de ambitie, om in de top-5 van de kenniseconomieën van de wereld te komen, realiseren.

Terugverdienen


De opstellers van het manifest begrijpen dat de overheid moet bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen. Maar investeringen in onderzoek en innovatie verdienen zich op de lange termijn terug, benadrukken ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en kennisinstellingen NWO, KNAW, HBO-raad, VSNU en TNO.

Europa


De zes organisaties zien een belangrijke rol voor Europa. Door samen met Europa op te trekken kan Nederland meer rendement halen uit de in Europa geïnvesteerde euro’s. De zes organisaties roepen het nieuwe kabinet op om, zodra dat kan, het kennisinvesteringsniveau van Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!