Verdere ontwikkeling samenwerking Kempengemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Bergeijk

De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden willen de samenwerking tussen de Kempengemeenten verder ontwikkelen

Verdere ontwikkeling samenwerking Kempengemeenten

Zij gaan hiervoor experimenteren met een gemeenschappelijke bestuurlijke commissie van voorbereiding en advies.

De gemeenteraden willen de bestaande samenwerking tussen de Kempengemeenten intensiveren, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsvoeringstaken, beleidsvoorbereiding en –uitvoering (collegeniveau), maar ook op het vlak van gezamenlijke voorbereiding van de besluitvorming op raadsniveau.

Ervaring opdoen

Met het samen oppakken van vooralsnog een beperkt aantal onderwerpen willen de raden ervaring opdoen die van nut kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking. Er worden kansen voor succesvol experimenteren op de navolgende onderwerpen/beleidsvelden gezien:

  • gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • afvalverwijdering;
  • recreatie & toerisme;
  • milieu, klimaatbeleid & duurzaamheid.

Uitgangspunt is dat de vijf gemeenteraden op de vier onderwerpen een gemeenschappelijk beleid voeren. Daarvoor wordt een gezamenlijke beleidsvoorbereiding met coördinerende portefeuillehouders georganiseerd door de colleges, alsmede een gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming door de gemeenteraden.

Kempencommissie

De beeld- en oordeelsvorming gaat plaatsvinden in een gemeenschappelijke radencommissie van voorbereiding en advies, die de naam “Kempencommissie” gaat dragen. Elke raadsfractie mag één vertegenwoordiger in de Kempencommissie afvaardigen. Voorbereiding in de Kempencommissie komt in de plaats van de lokale commissiebehandelingen. De feitelijke besluitvorming blijft plaatsvinden in de vijf afzonderlijke gemeenteraden.

De gemeenteraden gaan er van uit dat in de toekomst nieuwe onderwerpen/beleidsvelden aan het takenpakket van de Kempencommissie kunnen worden toegevoegd.

Voor de instelling van de “Kempencommissie” ligt nu bij alle vijf gemeenteraden een voorstel van de fractievoorzitters ter behandeling voor. Naar verwachting kan de besluitvorming in alle gemeenten nog voor het zomerreces worden afgerond.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!