Verdere verbetering innovatieregeling nodig

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de voorstellen vanuit de Tweede Kamer om de ruimte voor innovatie in het mkb verder te verbeteren.

Verdere verbetering innovatieregeling nodig

De ondernemingsorganisaties steunen het voorstel om de aftrekpercentages te verruimen, maar herkennen niet de noodzaak een plafond in de regeling af te spreken. Een plafond introduceert namelijk een extra beperking in de regeling en verslechtert daarmee de innovatiestimulering.

Verhoging

Aanleiding voor de discussie in de Kamer vormt de nieuwe geïntegreerde R&D-regeling waar de WBSO en de RDA samen in opgaan. Hiermee vallen alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven) voortaan onder één regeling. Met het samengaan geldt een aftrek (voordeelpercentage) van 32 procent (40 procent voor starters) over onderzoekskosten tot 350.000 euro en 16 procent over de kosten boven de 350.000 euro. Het amendement van de Kamer wil deze percentages verhogen. De ondernemingsorganisaties juichen dit toe, want juist bij kleinere bedrijven verlaagt dit de drempel om aan R&D te doen.

Repareren

Het amendement introduceert echter tegelijkertijd een maximumbedrag dat een bedrijf uit de regeling kan halen. Dit uit vrees dat anders grote bedrijven disproportioneel gebruik maken van de totale regeling. Bij het opstellen van de regeling is nu juist rekening gehouden met het gebruik en de voorgestelde regeling beoogt dan ook bovenmatige benutting tegen te gaan (zie grafiek). De systematiek is zo vormgegeven dat mkb-bedrijven niet achter het net kunnen vissen. Bovendien is door de minister verzekerd dat als grotere ondernemingen toch onverwacht meer voordeel halen uit de regeling dan nu het geval is, hij dit zal repareren.

Stimulans

Meer fundamenteel is het effect van een maximering op het innovatieklimaat in Nederland. Innovatie vindt in toenemende mate plaats in ecosystemen, waarin grote en kleine bedrijven met elkaar samenwerken. De voorgestelde regeling lijkt bij uitstek ook een stimulans te kunnen geven aan deze vormen van innovatie, waarbij het belang wordt benadrukt dat de R&D daadwerkelijk in Nederland plaatsvindt. Tegelijkertijd begrijpen de ondernemingsorganisaties niet dat het kabinet voorstelt om de voor het mkb zo belangrijke technische haalbaarheidsanalyse uit de WBSO te schrappen en de definitie van ICT innovatie aan te scherpen. Zij bepleiten daarom dat deze beperkingen ongedaan worden gemaakt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!