Vergelijking lokale lasten Centraal-Gelderland en Food Valley

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Op verzoek van VNO-NCW Midden en MKB-Midden onderzoekt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland jaarlijks de gemeentelijke lasten in haar werkgebied.

Vergelijking lokale lasten Centraal-Gelderland en Food Valley

De financiële lastendruk voor het Nederlandse bedrijfsleven neemt de laatste jaren almaar toe. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de stijging van de lokale lasten. Ieder bedrijf heeft te maken met lasten die lokaal geheven worden. Zo betaalt iedere ondernemer onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. Daarnaast zijn er lasten die alleen voor bepaalde soorten bedrijven gelden, zoals de toeristenbelasting.

Dat er lokale lasten betaald moeten worden, staat overigens niet ter discussie. Het waterschap heeft de zorg voor de dijken en de waterkwaliteit en de gemeente heeft dekkingsmiddelen nodig om voorzieningen en gemeentelijke diensten te financieren. Wel is het zo dat de lokale lasten voor een bedrijf flink in de papieren kunnen lopen. Daarbij is het soms vreemd dat er grote verschillen in lasten tussen gemeenten en regio´s zijn. Soms zijn die verschillen goed verklaarbaar, maar vaak lijkt de hoogte van de lasten vrij willekeurig. Van een gemeente mag worden verwacht dat men belastingen zo effectief en efficiënt mogelijk besteedt. De grote verschillen in de hoogte van de tarieven impliceert dat dit niet altijd het geval is.

Monitor lokale lasten

Vanaf 1999 heeft de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland samen met ABF research de “Monitor Lokale Lasten” ontwikkeld. Voor het jaar 2013 is er voor gekozen om een gezamenlijk beeld naar buiten te brengen voor de Regio FoodValley en Centraal Gelderland. Met behulp van deze monitor is op snelle en inzichtelijke wijze informatie te verkrijgen over de hoogte van een aantal lokale lasten en de ontwikkeling van de lasten in de loop der tijd.

Nijmegen opnieuw hoogste OZB-tarief

De gemeente met het hoogste OZB-percentage voor niet-woningen (eigenaars-+ gebruikersdeel) in het kamergebied Centraal Gelderland en de Food Valley is de gemeente Nijmegen. In deze gemeente dient 0,7351% van de WOZ-waarde betaald te worden. Dit is het hoogste tarief van Nederland. Een deel van deze OZB-gelden in Nijmegen (800.000 euro) worden gestort in een “ondernemersfonds”. Met het ondernemersfonds ondersteunt de gemeente projecten die helpen het ondernemersklimaat in Nijmegen te verbeteren.

De goedkoopste gemeente in Centraal Gelderland en de Regio FoodValley, met een percentage van 0,2035% is de gemeente Rozendaal.

Top 5 duurste en goedkoopste gemeenten OZB-percentages

Centraal Gelderland en Regio FoodValley, 2013

Duurste % 

Goedkoopste % 

1. Nijmegen 0,7351%

 1. Rozendaal 0,2035%

2. Beuningen 0,5794%

 2. Scherpenzeel 0,2060%

3. Arnhem 0,5572%

 3. Overbetuwe 0,2237%

4. Millingen aan de Rijn 0,4941%

 4. Barneveld 0,2300%

5. Lingewaard 0,4922%

 5. Bronckhorst 0,2321%

Bron: ABF-research, Monitor Lokale Lasten 2013.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!