Vergrijzing en ondernemerschap

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

De sociale en economische gevolgen van 'vergrijzing' zijn uitvoerig bestudeerd en becommentarieerd. Een nog nauwelijks belicht aspect is welk effect dit heeft op de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie in Nederland. Onderzoek van Panteia/EIM geeft een eerste antwoord: vergrijzing lijkt nauwelijks effect hebben.

Vergrijzing en ondernemerschap

De resultaten van het onderzoek suggereren dat de demografische ontwikkeling een gering effect heeft op de omvang en samenstelling van de populatie ondernemers in 2025 en 2040. Er vinden weliswaar behoorlijke verschuivingen plaats in de relatieve omvang van verschillende leeftijdsgroepen, maar de gevolgen hiervan voor de ondernemers- en startersquote compenseren elkaar meestal. Tussen 2011 en 2025 neemt bijvoorbeeld het aandeel van de leeftijdsgroep 50- tot 60-jarigen behoorlijk toe, ten koste van het aandeel van de leeftijdsgroep 40- tot 50-jarigen, maar omdat beide groepen een vergelijkbare ondernemersquote hebben, heeft dit geen gevolgen voor de totale ondernemersquote.

Deze conclusies zijn gebaseerd op cijfers voor de gehele Nederlandse economie. De ontwikkelingen op regionaal niveau zijn niet onderzocht. Dat de vergrijzing op nationaal niveau geen invloed lijkt te hebben op de omvang en samenstelling van de ondernemerspopulatie, is dus geen garantie dat er op regionaal niveau ook geen merkbare invloed zal zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!