Verkeersonderzoek proef SLIM Prijzen RegioRing

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: De Stadsregio Arnhem Nijmegen

Vanaf 17 mei worden verkeerstromen op de RegioRing gemeten en kentekens geregistreerd van auto’s die daar rijden. Dit wordt gedaan met camera’s die inzicht geven in het verkeersaanbod.

Verkeersonderzoek proef SLIM Prijzen RegioRing

De eigenaren van de betreffende voertuigen kunnen te zijner tijd een vrijblijvende uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de proef SLIM Prijzen RegioRing, die in september 2010 van start gaat.

De komende jaren vinden gelijktijdig veel grootschalige werkzaamheden plaats op en rond de RegioRing, het hoofdwegennetwerk binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De RegioRing omvat deeltrajecten van de A12, A50, A325 en A73 (zie kaartje). Op de cruciale knooppunten van dit netwerk staat het verkeer nu al vaak vast en door de werkzaamheden komt de bereikbaarheid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen nog verder onder druk te staan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, neemt de stadsregio samen met de wegbeheerders een aantal maatregelen.

Filereductie
SLIM Prijzen is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verkeersdoorstroming in de spits tijdens wegwerkzaamheden in goede banen wordt geleid. Hiervoor wordt een nieuwe pilot, Slim Prijzen RegioRing georganiseerd. Daarnaast wordt de komende jaren zowel tijdens de pilot als daarbuiten ervaring opgedaan met het aanbieden van extra services. Door automobilisten te informeren over de actuele verkeerssituatie, alternatieven, kosten en prognoses wordt geprobeerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Het doel is ook om mensen bewust te maken van hun gedrag en de beschikbare alternatieven. Mogelijk zal de proef ook benut worden om automobilisten te informeren over verkeersveilig rijden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!