Verkeersproblemen A58 mogelijk versneld aangepakt

Provinciale Staten hebben groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de voorfinanciering door de provincie van de versnelde ombouw van 2 deeltrajecten van de A58. De voorfinanciering zou een versnelling van ongeveer 2 tot 5 jaar mogelijk maken.

Verkeersproblemen A58 mogelijk versneld aangepakt

Met dit besluit zullen Gedeputeerde Staten de minister van Infrastructuur en Milieu vragen een verdere verkenning in gang te zetten. 

Versnelde ombouw


De Stichting A58, met daarin de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Kamer van Koophandel en de Bouwend Nederland, nam het initiatief om de verkeersproblemen op de A58 versneld aan te pakken. Samen met het Rijk en de provincie is onderzocht of een versnelde ombouw (verbreding) van de A58 via voorfinanciering door de provincie mogelijk is. Het gaat om de deeltrajecten Sint Annabosch-Galder en Tilburg-Eindhoven. Voorfinanciering is nodig, omdat het Rijk pas ná 2020 geld beschikbaar heeft.

Businesscase


De Staten stemmen onder voorwaarden in met de voorfinanciering. Concreet betekent dit dat het Rijk, bedrijfsleven en de provincie in de verdere verkenning een businesscase zullen uitwerken. Hierin zullen onder meer financiële zaken en risico’s in kaart gebracht worden. Op basis van deze gegevens nemen de Staten een definitief besluit over de voorfinanciering. Dat zal naar verwachting in 2014 gebeuren.

 

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!