Verkeersveiligheid voor Twente

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Twente

In Twente en Regio Twente hebben 14 gemeenten,de intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid Twente 2010-2014 getekend.

Verkeersveiligheid voor Twente

Samen met de Politie Twente, het OM, het arrondissementsparket Almelo, het Rijk, VVN, de provincie Overijssel en het ROVO verplichten ze zich tot inzet om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om het aantal verkeersdoden en –gewonden in Twente terug te brengen.

De gemeenten verplichten zich tot investeringen in niet-infrastructurele verkeersveiligheid, zoals voorlichting, educatie en handhaving. Deze niet-infrastructurele maatregelen zijn belangrijk, omdat zo’n 95 procent van alle ongelukken is te herleiden naar menselijk gedrag. Er komen projecten op het gebied van educatie en voorlichting, gericht op verschillende doelgroepen. Regio Twente ondersteunt die investeringen met subsidie. Voor West-Overijssel geldt dat de provincie Overijssel die subsidie verstrekt. Ook daar is een intentieverklaring van kracht, die volgend jaar afloopt.

ROVO

Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) zet zich in voor verkeersveiligheid, gericht op gedragsbeïnvloeding. Provincie Overijssel en Regio Twente zijn opdrachtgever van het ROVO. Het is een onafhankelijke organisatie die zich samen met overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties inzet voor de verkeersveiligheid. Partners zijn de Overijsselse gemeenten, Politie Twente en IJsselland, het Rijk, het Openbaar Ministerie en Veilig Verkeer Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!