Vermindering files door extra wegcapaciteit

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TLN

Uitbreiding van de wegcapaciteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van het aantal files.

Vermindering files door extra wegcapaciteit

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO reageren positief op de vermindering van de filedruk, zoals de Verkeersinformatiedienst (VID) bekend heeft gemaakt. Volgens de VID zit de filezwaarte op dit moment op het niveau van ongeveer 10 jaar geleden. TLN en EVO ondersteunen de conclusie van de VID dat met name de uitbreiding van de wegcapaciteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van het aantal files. ‘De cijfers tonen duidelijk aan dat de aanleg van asfalt helpt', aldus de organisaties.

Afgelopen jaar is een groot aantal extra rijstroken in gebruik genomen. Zo heeft met name de ingebruikname van de verbrede A2 van Amsterdam naar Den Bosch in grote mate geholpen bij het verminderen van het aantal files. Daarnaast spelen ook de verbrede A12 tussen Den Haag en Utrecht en de nieuwe rondweg Eindhoven een belangrijke rol in het verminderen van files. Volgens TLN en EVO tonen deze cijfers overduidelijk aan dat de aanleg van extra wegcapaciteit helpt in de strijd tegen de mobiliteitsproblemen.

Verdere uitbreiding wegcapaciteit
TLN en EVO benadrukken echter dat deze cijfers nu geen reden mag zijn om achterover te gaan zitten. Nederland kent nog steeds een groot aantal knelpunten waar het verkeer iedere ochtend en avond muurvast staat. Verwachting is dat komende jaren het verkeer als gevolg van de economische groei alleen maar zal toenemen. Extra wegcapaciteit bij belangrijke knelpunten in het wegennet is van groot belang om deze groei op te vangen en Nederland te laten rijden. TLN en EVO wijzen in dit verband op hun Economische Wegwijzer waarin de top 20 duurste fileknelpunten van Nederland staan beschreven. Volgens de organisaties moet deze lijst leidend zijn in het opstellen van een prioriteitenlijst voor de aanpak van de fileknooppunten.

Verkeersmanagement
Niet alleen extra asfalt draagt bij aan het verminderen van files. TLN en EVO onderstrepen dat naast extra asfalt, een effectieve aanpak van files op de lange termijn gebaat is bij een betere benutting en een vorm van beprijzing. We kunnen onze wegen optimaler benutten, door bijvoorbeeld spitsstroken vaker en langer open te stellen waardoor het verkeer beter blijft doorstromen. Ook de toepassing van informatiesystemen draagt bij aan betere benutting. Tot slot mag een vorm van beprijzing naar tijd en plaats voor alle vormen van vervoer ook niet ontbreken. (FL)

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!