Vernieuwing Brabantse bedrijventerreinen succes

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De provinciale taakstelling om eind 2011 1.000 hectare Brabants bedrijventerreinen te herstructureren is ruimschoots gehaald. De teller staat inmiddels op 1.112 ha.

Vernieuwing Brabantse bedrijventerreinen succes

Bedrijventerrein De Rietvelden

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) waren hiervoor verantwoordelijk. Zes jaar geleden had Brabant met ruim 5.400 hectare het grootste areaal aan verouderde bedrijventerreinen in Nederland. Door samen met andere overheden en ondernemers te investeren in vitale werklocaties, is nu 1.112 hectare geherstructureerd en fungeert Brabant als kennis- en expertisecentrum voor het hele land.

Resultaten

Aan het behaalde resultaat liggen 58 herstructureringsplannen ten grondslag.Met de 33 projecten die in 2011 onder handen waren, was vanuit het participatiefonds BHB (in de periode 2006-2011) een investering gemoeid van € 44,65 miljoen. Dankzij de cofinanciering door gemeenten, provincie en private partijen ontstaat een multipliereffect dat leidt tot een investering van € 135,1 miljoen.

Jan Pelle, directeur BOM: “Het is ons gelukt om de impasse tussen overheden en ondernemers op het gebied van verouderde bedrijventerreinen te doorbreken. Iedereen wil vooruit, maar niemand kan alleen de knopen doorhakken. Door initiatief te nemen en als onafhankelijke onderneming op te treden, hebben we partijen gemobiliseerd en samenwerking georganiseerd tussen gemeenten en ondernemers”.

Naar een internationaal concurrerend vestigingsklimaat

Sinds 2005 is het werkveld telkens verder verbreed. Het gaat niet alleen om grond en gebouwen, maar herstructurering moet bijdragen aan de Brabantse ambitie om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te behoren.

Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken: ‘Brabant is koploper in herstructurering. De grootste toegevoegde waarde is dat we niet alleen oude terreinen opruimen, maar nieuwe mogelijkheden bouwen. We willen met herstructurering nadrukkelijk de verbinding leggen met innovatie en zo de groei van onze economische clusters ondersteunen. Ons initiatief van het Life Sciences Park Oss is daar een uitstekend voorbeeld van.’

Dossier bedrijventerreinen

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!