Vernieuwing Industriehaven Hardenberg afgerond

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Hardenberg

De industriehaven in Hardenberg is geschikt voor schepen met een laadvermogen tot 700 ton. De industriehaven is verdiept en de loswal op het bedrijventerrein Bruchterweg/Nieuwe Haven is vernieuwd. De werkzaamheden worden deze week afgerond.

Vernieuwing Industriehaven Hardenberg afgerond

De industriehaven in Hardenberg ligt op het bedrijventerrein Bruchterweg/Nieuwe Haven. De haven beschikt over een openbare loswal . Op dit moment wordt de haven door een aantal bedrijven op Bruchterweg/Nieuwe Haven gebruikt voor vervoer van onder andere grind en zand, woonarken en betonnen casco’s. De functionaliteit van de haven was in de loop van de jaren echter afgenomen doordat de haven voor een groot deel is dichtgeslibd.

De industriehaven in Hardenberg is nu geschikt voor schepen met een laadvermogen tot 700 ton. Dit geldt zowel voor de bevaarbaarheid als voor de afmeervoorziening aan de loswal. Ook is er een nieuwe kunststof beschoeiing geplaatst die afkalving van het talud door golfslag moet voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat de haven vroegtijdig dichtslibt. Het nieuwe bredere onderwaterprofiel biedt mogelijkheden om de haven beter te benutten.

Hiermee lopen de ontwikkelingen in Hardenberg voor op de opwaardering van het kanaal Almelo de Haandrik dat binnenkort wordt ingericht voor 700 ton scheepvaart. Daarbij worden diverse voorzieningen zoals bruggen en afmeerplaatsen vervangen. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart en zullen een aantal jaren in beslag nemen.

Door de integrale aanpak van zowel het kanaal als de haven kunnen meer goederen over het water worden vervoerd. Dit maakt het voor de gebruikers van het kanaal en de haven een stuk aantrekkelijker en efficiënter om zaken te doen en om de activiteiten uit te breiden. Meer vervoer over het water betekent minder transportbewegingen over de weg. Dit sluit aan bij de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid van de gemeente. Er liggen straks mogelijkheden om meer per schip te vervoeren.

De gemeente heeft de ambitie om samen met de provincie het vervoer over water en het creëren van watergebonden industrie verder te stimuleren. Het kan helpen voorkomen dat de wegen dichtslibben omdat het vervoer over water een aantrekkelijk alternatief is voor vrachtverkeer over de weg. Door vijftigduizend ton extra via het water te vervoeren spaar je vierduizend vrachtwagenbewegingen uit, terwijl het maar 160 extra scheepsbewegingen oplevert. Minstens zo belangrijk is dat voor vervoer over water veel minder energie per kilometer nodig is. Transport per schip is dus veel duurzamer dan per vrachtwagen.

Het uitdiepen, vervangen van de beschoeiing en de aanleg van de nieuwe loswal van de industriehaven in Hardenberg is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van het Rijk en de provincie Overijssel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!