Verouderde bedrijventerreinen in Tilburg worden aangepakt

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

Verouderde, private kavels op de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Kanaalzone worden vanaf 2011 opgeknapt. Hiervoor is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente Tilburg, de BOM en de BHB.

Verouderde bedrijventerreinen in Tilburg worden aangepakt

Deze partijen richten samen het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) op. De gemeente Tilburg draagt € 5 miljoen bij aan het herstructureringsfonds, de BHB € 2,5 miljoen. Wethouder Erik de Ridder en BHB-directeur Jan Pelle hebben op 20 december 2010 hun handtekening gezet onder de samenwerkings- en participatieovereenkomst.

Wethouder Erik de Ridder (EZ): "Met het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg hebben we geld beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het opknappen van verouderde, private kavels en zo bedrijfspanden weer toekomstbestendig te maken. Samen met het bedrijfsleven werken we de herstructureringsstrategie uit. We vinden het belangrijk om projecten te ondersteunen waarbij de reeds gevestigde bedrijven zelf fors willen investeren en actief aan de gang willen gaan met een herstructurering."

Jan Pelle (directeur BOM): “Ik ben verheugd dat de gemeente Tilburg de herstructurering van bedrijventerreinen tot een speerpunt maakt in het economisch beleid. Door samen met het bedrijfsleven te investeren in de economische toekomst van de stad ontstaat een sterke basis voor toekomstige groei. De toekomst van de economie ligt in sterke steden.”

Vestigingsklimaat

Naast ingrepen in de openbare ruimte, zoals benoemd in het “Masterplan Herstructurering Loven, Kraaiven en Kanaalzone” van maart 2008, kunnen nu ook de private ruimten worden aangepakt. Dit is noodzakelijk om een goed vestigingsklimaat te blijven bieden aan Tilburgse bedrijven. Hiermee wordt ook voorkomen dat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd, terwijl bestaande bedrijventerreinen verouderen en verpauperen. Het is de kunst om juist die plekken aan te pakken die een vliegwiel zijn voor de omgeving.

De BOM en de BHB hebben veel ervaring met herstructurering van bedrijventerreinen en zijn er om gemeenten hierbij te ondersteunen (hiertoe gefaciliteerd door de Provincie Noord-Brabant). De BOM biedt procesmanagement om de economie te stimuleren en de BHB stimuleert de uitvoering van projecten door middel van financiële steun.

Versnellingsgeld Provincie

De participatie van de BHB wordt deels gevoed vanuit een extra impuls van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de aanpak van de kredietcrisis. Deze aanpak, die de Provincie Noord-Brabant begin 2009 heeft vastgesteld en die tot eind 2010 loopt, houdt onder andere in dat initiatieven van gemeenten door de Provincie ondersteund worden zodat deze versneld door kunnen gaan. Een versnelde aanpak van onder andere het verbeteren van bedrijventerreinen is hier onderdeel van. De gemeente, BOM en BHB gebruiken dit geld om deelprojecten uit de herstructureringsstrategie uit te voeren.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!