Versterking logistieke sector levert Twente economische groei op

  • Logistiek & Vervoer

Twente staat in de top-10 van logistieke regio's in Nederland. De regio fungeert voor diverse bedrijven, clusters en sectoren als een logistiek centrum. De strategische ligging aan internationale vervoerscorridors speelt hierbij een belangrijke rol.

Versterking logistieke sector levert Twente economische groei op

Daarbovenop liggen er voor de toekomt nieuwe kansen en uitdagingen; Het adviesrapport ‘Logistieke draaischijf Twente, de regio als concurrerende hot spot' van Buck Consultants toont dat aan.

Volgens het rapport kan verbetering van de logistieke sector in Twente duizenden nieuwe arbeidsplaatsen gaan opleveren. Het adviesrapport is opgesteld in het kader van het Programma A1-zone. Dit is een integrale gebiedsontwikkeling rondom de A1 waar Regio Twente en de provincie Overijssel gezamenlijk aan hebben meegewerkt.

Toegevoegde waarde 1,5 miljard

In het adviesrapport worden verschillende factoren genoemd waardoor Twente haar positie als logistiek centrum kan versterken. Twente ligt op de as van Rotterdam naar Berlijn, Polen, Rusland en Scandinavië. De regio beschikt over verschillende transportsystemen zoals vervoer over water (Twentekanalen), weg (A1), spoor en mogelijk straks door de lucht. Twente heeft goede overslagvoorzieningen, ruime faciliteiten op bedrijventerreinen en een goede arbeidsmarkt. In 2008 is in Twente 37,5 miljoen ton goederen overgeslagen en waren 22.200 personen in de logistieke sector aan het werk. De toegevoegde waarde was 1,5 miljard euro.

Belangrijke rol bedrijfsleven en  kennisinstellingen

Het Twentse bedrijfsleven en de kennisinstellingen spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de regio tot logistieke draaischijf. Naast het verder optimaliseren van de bereikbaarheid, kan de gewenste groei van de logistieke sector in Twente vooral bereikt worden door verder te investeren in de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Het goed afstemmen van vraag naar en aanbod van geschikte en goed geschoolde arbeidskrachten is daarbij een aandachtspunt.

Regio Twente start samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen nog dit jaar met het uitvoeringsprogramma. Daarmee moet de regio doorgroeien tot logistieke hot spot. Gezien de recente discussie over de toename van het vervoer van goederen per spoor door Oost-Nederland is leefbaarheid een belangrijk thema in Twente. In de vervolgaanpak van de Logistieke Draaischijf Twente is het behoud en versterking van leefbaarheid van de omgeving een uitgangspunt/randvoorwaarde.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!