Vertraging invoering Wabo kost bedrijven elke maand geld'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO NCW

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Elke maand vertraging kost bedrijven tijd, geld en ergernis.

Vertraging invoering Wabo kost bedrijven elke maand geld'

Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de Wabo pas op 1 oktober in te voeren.
De Eerste Kamer ging op 23 maart na jaren uitstel (deze wet had al in 2007 een feit moeten zijn) akkoord met de Wabo en de invoeringsdatum van 1 juli 2010. Kern van deze wet is een nieuwe omgevingsvergunning, waarmee bedrijven nu veel mee te maken hebben, die 25 verschillende vergunningen samenvoegt zoals de bouwvergunning, de milieuvergunning en de kapvergunning.
Minster Huizinga van VROM had in maart als voorwaarde voor invoering op 1 juli gesteld dat het omgevingsloket online goed moest functioneren. Dat lijkt het geval. Vanzelfsprekend is een goede invoering ook in het belang van aanvragende bedrijven, maar het bedrijfsleven ziet geen reden voor weer een uitstel van drie maanden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!