Vier gemeenten bundelen ICT krachten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

In 2012 is de samenwerking op ICT-gebied tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk ingezet.

Vier gemeenten bundelen ICT krachten

De colleges van de vier gemeenten hebben besloten om de gemeenteraden voor te stellen akkoord te gaan met de oprichting van  één zelfstandige ICT-organisatie die het ICT-beheer voor de vier gemeenten verzorgt. In de toekomst kunnen meer gemeenten of (overheids)instanties deelnemen.

Reden

Reden voor de gemeenten om ook op ICT-gebied samen te werken, is dat het belang van ICT ook voor gemeentelijke organisaties steeds groter wordt. Onderzoek en praktijkervaringen wijzen uit dat samenwerken de kwetsbaarheid van de ICT-dienstverlening vermindert, de kwaliteit van de ICT-dienstverlening verbetert en uiteindelijk tot minder kosten leidt.

Verder staan ook de gemeenten in West-Brabant West voor nieuwe uitdagingen en taakoverdrachten vanuit het Rijk naar gemeenten, zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. Grote veranderingen, die ook van invloed zijn op de ICT-infrastructuur. Het is daarom verstandig om deze uitdaging samen met andere gemeenten op te pakken.

Samenwerking

De samenwerking past bovendien in “Veerkrachtig Bestuur”: de opgave van het Rijk en de provincie aan gemeenten om samen te werken en waar mogelijk krachten te bundelen.

Na toestemming van de gemeenteraden kan deze nieuwe organisatie formeel van start gaan per 1 augustus 2015. Het samenwerkingsverband gaat ICT Samenwerking West-Brabant West heten (ICT WBW). ICT WBW regelt en beheert de gewenste ICT-infrastructuur voor de deelnemende partijen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!