Vier gemeenten werken samen aan nieuwe digitale kaart

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Gemeente Scherpenzeel

De gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg gaan samenwerken bij het maken van een gedetailleerde grootschalige digitale kaart.

Vier gemeenten werken samen aan nieuwe digitale kaart

Hierop staan alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen. Op 1 januari 2016 is iedere gemeente verplicht om zo’n digitale kaart te hebben. De vier gemeenten hebben besloten om hierbij samen te werken; zij ondertekenden daarvoor op 8 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst.

De nieuwe digitale kaart van het gebied, ook wel de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) genoemd, is het eerste concrete resultaat van de structurele samenwerking van de vier gemeenten om de kwaliteit van de geo-informatie (informatie met een ruimtelijke component) te borgen en te verbeteren, de continuïteit te versterken én de kosten beheersbaar te houden.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde, grootschalige, digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. De BGT voor heel Nederland wordt opgebouwd door alle gemeenten, provincies, waterschappen, Pro Rail en drie ministeries.

De BGT is een onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel is nog niet klaar maar levert nu al veel voordelen op, bijvoorbeeld op de terreinen van het sociaal domein, de leefomgeving en de digitale dienstverlening.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!