Vitale Achterhoek in 2020

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Achterhoek

Ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheid hebben tijdens een Achterhoekbrede bijeenkomst op 21 juni 2011 in Winterswijk een convenant in ontvangst genomen. Deze kunnen zij op 30 november a.s. ondertekenen. De samenwerking tussen de maatschappelijke partners moet leiden tot een vitale Achterhoek in het jaar 2020.

Vitale Achterhoek in 2020

Het convenant is bedoeld om gezamenlijk de Achterhoek Agenda 2020 uit te voeren met projecten op het gebied van innovatieve en duurzame economie, een vitale leefomgeving, goede bereikbaarheid en kansen voor het platteland. Die projecten zijn bedoeld om de Achterhoek duurzaam vitaal, aantrekkelijk en gezond te houden.
'Duurzaam vitaal' slaat op economisch gezond op de lange termijn en gericht op duurzame processen en producten, zoals het opwekken van duurzame energie. Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving doelt op ruimte om te wonen in een schone en gezonde omgeving met goede en bereikbare voorzieningen.

Inspelen op bevolkingskrimp en recessie
Waarom een toekomstagenda voor de Achterhoek? Als er door vergrijzing minder mensen kunnen werken, moeten we zorgen dat de mensen die dat wel kunnen, hier ook graag aan de slag willen en de juiste scholing krijgen. Als door de recessie bedrijven dreigen om te vallen, moeten we zorgen dat ze samen met het onderwijs innovaties kunnen doorvoeren en zo hun positie kunnen verstevigen. Als er een tekort aan huisartsen dreigt, moeten we zorgen dat we (aankomende) huisartsen en hun partners een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden om te komen wonen in een regio met woongenot en goede
voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn en cultuur en sport. Ook moeten we de banden met onze Duitse buurregio’s versterken; zij leven met dezelfde uitdagingen als wij. Alleen samen met hen kan de Achterhoek de forse subsidies binnenhalen die Europa voor samenwerkende krimpregio's op de plank heeft liggen.

Vernieuwend denken
Sinds februari 2009, toen de samenwerking geboren werd doordat kopstukken uit het bedrijfsleven en de overheid elkaar opzochten, zijn er al veel projecten gestart. Het succesvolle Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) kreeg met zijn unieke formule en acties (het open innovatieplatform 'maket', de 'waarmaakdag' en speeddate-sessies 'durftevragen') steun van gemeente Doetinchem en de provincie en trekt nu studenten en startende ondernemers vanuit kenniscentra in heel Nederland aan. In september staat ‘de glazen campus’ in hartje Doetinchem, een innovatief en interactief project van twee piepjonge ondernemers die bij het CvJO kansen kregen met als leus: “Doe maar gek, we doen al gewoon genoeg.” Ook het nieuwe Work Innovate Center (WIC) koppelt studenten, overheid en organisaties en krijgt hiervoor ruimte van een woningcorporatie, die inziet dat zij op die manier kan bijdragen aan een vitale en aantrekkelijke Achterhoek. Regio Achterhoek heeft onlangs in Utrecht studenten en grote Achterhoekse bedrijven op een ludieke manier met elkaar in contact gebracht. Dit succesvolle project krijgt zeker een vervolg.

De Tafel van Groenlo is hard op weg een Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) op te richten, lobbyt in Den Haag voor het rendabel maken van energieopwekking uit mest en groenafval en wil hiervoor regiodekkend gasleidingen aanleggen. De overheid in de Achterhoek betaalt nog steeds zoveel mogelijk binnen veertien dagen; een stil succes van de afgelopen twee jaar.
 
'Gewoon dóen, met elkaar'
Ondernemers reageerden positief op het enthousiasme en de initiatieven van de overheid om het bedrijfsleven te stimuleren en te verjongen. Ook de vergrote samenwerking tussen gemeenten onderling is een pré. “Maar we zijn er nog lang niet.” Jos Rouwmaat, directeur bij Rouwmaat: “Het aanvragen van vergunningen loopt, zacht gezegd, vaak niet zo soepel als nodig is. Adviesbureaus spinnen er veel garen bij en de ondernemer wordt soms jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd. Men lijkt niet te begrijpen wat wij vragen. Een situatie die niemand wil en die soms moedeloos maakt.”

Martin Stor, directeur van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT), is ervan overtuigd dat 'nabijheid' het sleutelwoord is, tevens de succesformule van het ACT, dat al jarenlang ondernemers en kennisinstellingen letterlijk om de tafel zet. “Creëer kleine verbanden, zorg voor korte lijnen: dat is de kern van een goed veranderproces in deze regio. De chemie tussen ondernemers, overheid en organisaties is echt al groter geworden. Gewoon dóen, met elkaar, een beetje brutaal.”

William Segers, programmaleider bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken was onder de indruk: “De Achterhoek is klaar voor de toekomst, op imponerende wijze.”

Download het convenant

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!