VNO-NCW en MKB-Nederland voorzien grote problemen bij uitvoering wetsvoorstel gelijke beloning

Werkgevers mogen niet discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen. Dat standpunt delen MKB-Nederland en VNO-NCW ‘volkomen’ met de indieners van een initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning.

VNO-NCW en MKB-Nederland voorzien grote problemen bij uitvoering wetsvoorstel gelijke beloning

De ondernemersorganisaties vragen zich echter wel af wat de meerwaarde van het wetsvoorstel is en voorzien grote problemen in de uitvoering ervan.

Risico op betalen boete

Discrimineren tussen man en vrouw op het gebied van beloning is reeds al bij wet verboden. De indieners van het wetsvoorstel (PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS) willen nu echter dat bedrijven met meer dan vijftig werknemers ook daadwerkelijk aan moeten kunnen tonen dat zij gelijk loon voor gelijk werk betalen. In de praktijk betekent dit dat werkgevers om de drie jaar cijfers moeten aanleveren. Blijkt er uit die cijfers sprake te zijn van herhaaldelijke ongelijke beloning? Dan volgt er een boete.

Complex systeem

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn kritisch. Zij verwachten dat zo’n systeem veel administratieve lasten en complexiteit met zich meebrengt. Welke secundaire arbeidsvoorwaarden moeten bijvoorbeeld meegerekend worden? Daarnaast is de privacy in het geding. Allerlei vertrouwelijke gegevens van werknemers komen in het systeem terecht, met het risico van datalekken.

Verschil loopt terug

De ondernemersorganisaties wijzen er verder op dat de doelgroep zo’n 10.000 bedrijven betreft die al veel voor hun kiezen krijgen. Zit bij deze groep een probleem? Is dat goed onderzocht? De vraag is of de voordelen van het wetsvoorstel opwegen tegen de nadelen. Tevens wijzen de organisaties erop dat het beloningsverschil volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al terugloopt van 9 naar 7 procent. ‘Laten we dat vooral voortzetten en uitbouwen.’ In een onderzoek stelt het CBS dat beloningsverschillen voor een belangrijk deel verklaarbaar zijn uit kenmerken als opleidings- en beroepsniveau, deeltijd of voltijd, en werkervaring. Jonge vrouwen verdienen inmiddels meer dan jonge mannen.

Meer informatie over MKB Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!