VNO-NCW: krapte op de arbeidsmarkt moet nú aangepakt worden

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW

Meer dan een kwart van alle ondernemers ervaart productieproblemen door een tekort aan personeel. Dat blijkt uit de meest recente COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland.

VNO-NCW: krapte op de arbeidsmarkt moet nú aangepakt worden

Het percentage ondernemers met productieproblemen steeg in het derde kwartaal van 25 naar 26 procent.

Meer mensen richting de arbeidsmarkt

Er is een groep van 1,3 miljoen Nederlanders die aangeeft te willen werken of meer uren te willen werken. De begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind deze maand moet wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft dan ook in het teken staan van de vraag hoe we meer mensen richting de arbeidsmarkt kunnen krijgen. 

Praktische oplossingen

De ondernemingsorganisaties roepen alle partijen – werkgevers, werknemers, het kabinet, gemeenten, UWV – op om met praktische oplossingen te komen. Daarbij kan worden gedacht aan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting, het uitbreiden van de schooltijden en de naschoolse opvang, en het organiseren van werkstages voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Nadelige gevolgen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland loopt Nederland door het personeelstekort groei en welvaart mis. De burger merkt het ook direct: die kan geen vakmensen vinden voor een verbouwing, komt op de wachtlijst in het ziekenhuis, en merkt op school dat er bij ziekte van leerkrachten geen vervanging is.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!