VNO-NCW: 'Maatregel btw-teruggaaf schiet tekort'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO NCW

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om de termijn waarbinnen ondernemers teruggaafverzoeken over in 2009 betaalde btw moeten indienen, te verlengen van 30 september 2010 tot 31 maart 2011.

VNO-NCW: 'Maatregel btw-teruggaaf schiet tekort'

Het is positief dat de problemen met de btw-teruggaaf worden erkend, stelt VNO-NCW, maar de gekozen maatregel schiet tekort.

Evenals BusinessEurope, de Europese koepel van ondernemingsorganisaties, is VNO-NCW van mening dat een tijdelijke herinvoering van de papieren procedure een betere oplossing is. Het is namelijk van belang dat ondernemers snel hun geld terugkrijgen. Met btw-vorderingen zijn vaak grote bedragen gemoeid. Transportondernemers, bijvoorbeeld, zitten in deze moeilijke tijden te springen om liquide middelen.

Sinds 1 januari 2010 moeten ondernemers verzoeken om teruggaaf van in een ander EU-land betaalde btw via een elektronisch portaal indienen bij de eigen belastingdienst. Die moet zorgen voor doorzending van het verzoek aan de lidstaat van teruggaaf. Al vanaf de start waren er grote technische problemen met het elektronisch systeem, onder meer door het ontbreken van uniforme Europese technische regels voor de elektronische portalen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!