VNO-NCW Midden blij met 50 miljoen euro Rijk voor versterking economie regio’s Oost-Nederland

VNO-NCW Midden is blij met de toekenning van het Kabinet om 50 miljoen euro extra uit te trekken voor de regio’s Zwolle (22,5 miljoen), Cleantech Regio (7,5 miljoen), Rivierenland (7,5 miljoen) en Veluwe (12,5 miljoen).

VNO-NCW Midden blij met 50 miljoen euro Rijk voor versterking economie regio’s Oost-Nederland

De gelden worden ingezet om de plannen en projecten in zogeheten Regio Deals uit te voeren.

Doel is de brede welvaart en leefbaarheid in de betreffende gebieden te versterken. Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden: “Dit is goed nieuws voor bedrijven én inwoners van de regio’s. Met 50 miljoen van het Rijk en aanvullende financiering vanuit de regio’s kunnen we een stevige impuls geven aan de regionale economie en duurzaam, inclusief ondernemen. Dit zijn echt substantiële bedragen voor ons werkgebied. Een mooi resultaat van goede samenwerking. We zullen onze achterban blijven betrekken bij de uitvoering van de Deals.”

Rol VNO-NCW Midden

De regionale werkgeversverenigingen van VNO-NCW zijn intensief betrokken bij het opstellen, aanvragen en uitvoeren van Regio Deals, die in samenspraak met regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld en voorgelegd aan het Kabinet. Vanuit de Regio Envelop had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 950 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is in drie tranches uitgegeven. In totaal steekt het Rijk 135 miljoen (€ 85 miljoen in tranche 2 + € 50 miljoen in deze tranche 3) in acht regio’s van VNO-NCW Midden.

Maatwerk per regio

De inhoud van de Regio Deals verschilt sterk. Zo gaat de Veluwe aan de slag met het terugdringen van de stikstofuitstoot en het verkleinen van de recreatiedruk op de natuur. Rivierenland, Regio Zwolle en Cleantech Regio zetten – ieder op haar eigen manier - in op een duurzame, sociale en toekomstbestendige regio.

Lees hier meer over de verschillende Regio Deals. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!