VNO-NCW Twente werkt aan innovatiebevordering

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

Om de innovatie in Twente te stimuleren start VNO-NCW Twente samen met het Innovatie Platform Twente (IPT) en het Kennispark met de organisatie van thematische werksessies.

VNO-NCW Twente werkt aan innovatiebevordering

De werksessies moeten de basis worden voor een inspirerende samenwerking tussen verschillende partijen. De sessies krijgen de naam Zsaaie sessies.  

Doel Zsaaie sessies
-       Stimuleren van kennisuitwisseling
-       Dwarsverbanden leggen tussen organisaties en ondernemers
-       Elkaar inspireren op gebied van innovatie
-       Nieuwe mogelijkheden ontdekken voor samenwerking tussen deelnemers
-       Nieuwe markten en productmarkt-combinaties mogelijk maken  

Als voorloper op deze te organiseren Zsaaie sessies maken we u nu al attent op een Innovatiecongres dat op 28 april a.s. ook wordt georganiseerd.  

Innovatiecongres Innoversum
Op woensdag 28 april 2010 vindt het Innoversum Innovatiecongres plaats in de Grolsch Veste te Enschede; een congres over ondernemerschap en innovatie.

Hoe kunt u als ondernemer een voorsprong behalen op uw concurrent, met behulp van nieuwe technologie? Laat u inspireren door trends in de markt en toekomstvisies! Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u een kijkje in de keuken van de sectoren sport, voeding en gezondheid en innovaties die mogelijk gemaakt worden door (nano-)technologie. Ondernemers en wetenschappers vertellen u over ingrijpende veranderingen en de wereld van morgen. Netwerken doet u op de Innoversum Expositie van bijzondere bedrijven.  

Programma 28 april 2010
In het programma is er volop aandacht voor ondernemerschap en innovatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op bijvoorbeeld marktgericht innoveren, het lanceren van nieuwe producten in de gezondheidszorg en technologische innovaties in de sportsector.  

Alexander Rinnooy Kan is als lid van het Innovatieplatform en voorzitter van de Sociaal Economische Raad openingsspreker bij het congres. Rinnooy Kan werd begin december 2009 door Trouw voor de derde keer uitgeroepen tot Nederlands meest invloedrijke man. De Australische Clive Davenport (directeur grootste onderzoeksprogramma nanotechnologie Australië) vertelt over het masterplan om Australische topsporters met behulp van nieuwe technologie nog beter te laten presteren op de Olympische Spelen. Bert Twaalfhoven vertelt over zijn ervaring bij het opstarten van meer dan 50 (hightech) bedrijven in 11 verschillende landen. Het programma loopt door in de Innovatielezing van de Universiteit Twente, waarbij Ab van der Touw (voorzitter raad van bestuur Siemens) zijn perspectief op innovatie geeft.  

Aanmelden
Meer sprekers en het volledige programma en bijbehorende thema’s vindt u op www.innoversum.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

Voor informatie over Zsaaie sessies kunt u contact opnemen met de regiomanager van VNO-NCW Twente, Rob Oostermeijer, 055 - 5222 606. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!