Voedselregio’s slaan handen ineen: Food NL

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AgriFood Capital

Op woensdag 10 oktober geven de regio’s Greenport Regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley in Brussel het startschot voor een intensieve samenwerking. Dit gebeurt onder de werknaam Food NL.

Voedselregio’s slaan handen ineen: Food NL

De drie regio’s vormen een sterke coalitie om in Brussel één krachtige boodschap te kunnen afgeven. Zo kunnen de regio’s beter opkomen voor de regionale en economische belangen vanuit Nederland.

Bundeling van krachten in kennis, innovatie en voedselproductie

De voedselregio’s Greenport Regio Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant vertegenwoordigen de gehele keten van voedselproductie. De regio’s zetten zich in voor systeem doorbrekende innovaties en  een circulaire productie van voedsel. Dit gebeurt op basis van samenwerking met o.a. belangrijke sectoren als hightech en datascience.

Eén krachtige boodschap

De drie voedselregio’s lobbyen en profileren zich tot dusver elk apart in Brussel, terwijl ze dezelfde boodschap met andere woorden verkondigden. Bovendien kunnen de regio’s in Europa een sterkere vuist maken door samen op te trekken. Vandaar dat vorig jaar tijdens een bijeenkomst in het Europarlement, waarbij de regio’s te gast waren bij Europarlementariër Jan Huijtema, bestuurlijk is afgesproken om gezamenlijk op te trekken.

De lobby vindt plaats op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid én regelgeving bij voedselkwaliteit en -veiligheid van de EU. Ook spannen de voedselregio’s zich in om zo veel mogelijk investeringen naar zich toe te trekken. Het gaat om investeringen die met name nodig zijn om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

Tijdens de aftrap van de samenwerking op 10 oktober geven ook ambtelijke experts van de Europese commissie en Europarlementariërs hun visie op dit initiatief vanuit Nederland. Hierbij geven ze aan hoe zij de toekomst voor de voedselregio’s zien binnen de nieuwe Europese programmaperiode 2020 -2027.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!