‘Voer motie over verhuizing groene onderwijs niet uit’

  • Onderwijs & Training
  • Bron: LTO

Voer de vorige maand in de Tweede Kamer aangenomen motie om het groene onderwijs te laten verhuizen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet uit. En steek vooral energie in de inhoudelijk versterking van ‘de gouden driehoek’, te weten de onderlinge verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en kennis (onderwijs).

‘Voer motie over verhuizing groene onderwijs niet uit’

Dit nadrukkelijke verzoek doen de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in een brandbrief aan staatssecretaris Martin van Dam (EZ) en het kabinet. Met de verschuiving van het groene onderwijs van het ene ministerie (EZ) naar het andere (OCW) zou een niet gewenste ontwikkelingen worden ingezet.

Groeiende belangstelling

Er is een groeiende belangstelling van studenten voor het groene onderwijs en dat juichen beide Topsectoren toe. In de door Aalt Dijkhuizen en Loek Hermans ondertekende brief staat verder, dat de kracht van het internationaal bekende groene kennissysteem zit in de verticale verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus (wo, hbo, mbo en praktijkgericht vmbo) en de hechte verankering met het onderzoek en de bedrijfspraktijk.

“Juist deze verbondenheid dreigt nu te worden verbroken. Niet omdat ze niet functioneert,
maar enkel vanwege budgettaire regels binnen de overheidsfinanciën”, aldus de brief. De briefschrijvers zijn van mening dat het kabinet de geconstateerde financiële knelpunten in de financiering van het groene onderwijs adequaat dient op te lossen.

Minder inhoudelijke kennis

Er is op het ministerie van OCW veel minder inhoudelijke kennis aanwezig van het
groene kenniscomplex dan traditioneel bij het ministerie van EZ, schrijven de boegbeelden van beide Topsectoren. De bekostigingsvorm zou volgens hen eigenlijk geen effect moeten hebben op manier van werken en samenwerking en de kwaliteit van het onderwijs.

Echter: “De praktijk laat zien”, staat in de brief, “dat dit wél het geval is: in alle Europese landen waar het groene onderwijs is geïntegreerd in brede universiteiten onder toezicht van ministeries voor wetenschap is de kwaliteit minder ondanks vaak hogere budgetten (zie Duitsland, Frankrijk, UK), en is doorstroming van kennis naar het bedrijfsleven minder.”

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!