Voldoende draagvlak voor Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Middels BIZ wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de kwaliteit van het industrieterrein

Voldoende draagvlak voor Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

In de gemeente Geertruidenberg bestaat brede steun bij de ondernemers van Dombosch voor de definitieve realisatie van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dit blijkt uit de resultaten van een onlangs gehouden draagvlakmeting.

Vooraf was een aantal regels afgesproken rond de draagvlakmeting:

van de bedrijven moest een respons komen van minimaal 50 procent;
voor een akkoord moest tweederde van de bedrijven ‘ja’ zeggen;
de ‘ja-groep’ moest vervolgens meer WOZ vertegenwoordigen dan de nee stemmers op Dombosch
Resultaten
De BIZ is goed ontvangen bij de diverse bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Dombosch 1 en 2. In totaal hebben 201 van de 327 ondernemers gereageerd, dit is een score van 61,5%. Het aandeel ja-stemmers was uiteindelijk 68,2%, wat gelijk staat aan 137 bedrijven. ‘Binnen 16 maanden na het aantreden van het college hebben we ons enthousiasme kunnen overbrengen naar de diverse ondernemers en de VOG!’, aldus wethouder Smit. ‘Ik ben erg positief over de hoge respons van 61,5%. Nu snel aan het werk om de stichting definitief vorm te geven!’

Achtergrond
De BIZ is van, voor en door ondernemers. Er is een aparte stichting voor opgericht. Met de invoering van de BIZ worden de lasten van collectieve investeringen gelijkmatig verdeeld onder alle ondernemers op industrieterreinen Dombosch 1 en 2. Het maakt het voor ondernemers makkelijker om samen te investeren in de kwaliteit van hun omgeving zoals het verbeteren van het groenonderhoud, vergroten van de veiligheid en gebiedsmanagement. Dergelijke verbeteringen bevorderen de uitstraling en aantrekkingskracht van het gebied voor de bedrijven en daarmee het ondernemersklimaat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!