Voldoende stageplaatsen door leerbanenoffensief

Om de knelpunten op de stage- en leerbanemarkt te bestrijden, wordt door het bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra gestart met het leerbanenoffensief.

Voldoende stageplaatsen door leerbanenoffensief

Uit cijfers van de vandaag uitgekomen Barometer van SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) komt naar voren dat in een jaar tijd het aantal leerbanen met 8% (12.000 banen) is gedaald en het aantal stageplaatsen met 4% (15.000). In de SBB Barometer staan 11 maatregelen om het aantal plekken voor mbo’ers en net afgestudeerden in stand te houden.

In verschillende sectoren stokt het aanbod van stage en leerbanen, zoals de bouw, transport en overheid gerelateerde sectoren. Met het offensief wil SBB, een stichting waarin bedrijfsleven en onderwijs met elkaar samenwerken, voorkomen dat mbo’ers hun opleiding niet kunnen afmaken. Eén van de maatregelen in het offensief is de nieuwe arbeidsmarkt- en studiebijsluiter met per opleiding informatie over onder andere kans op werk en stage.

Een overzicht van de maatregelen in het leebanenoffensief:

 • Goede arbeidsmarkt- en stage-informatie per sector en per regio.
 • Mediacampagne voor voldoende stages en leerbanen: campagne in NRC Handelsblad in aanloop naar verkiezing Beste Leerbedrijf van Nederland
 • Oproep VNO-NCW/MKB-Nederland naar werkgevers voor stages en leerbanen. In een oproep aan bedrijven voor meer stages en leerplekken hebben werkgeversorganisaties hier deze zomer al gehoor aan gegeven.
 • Kenniscentra geven extra steun aan sectoren met goede arbeidsmarktkansen en dreigend tekort aan vakmensen.
 • Betere beroepenoriëntatie en voorbereiding met onder andere BeroepeninBeeld.nl.
 • Arbeidsmarkt- en studiebijsluiter informeert over o.a. kans op werk en stage. Elke student krijgt deze volgend jaar aan begin van zijn/haar studie. SBB ontwikkelt deze mogelijk verplichte bijsluiter in opdracht van de minister OCW.
 • Goede vindbaarheid beschikbare stages en leerbanen.
 • Betere match studenten en leerbedrijven via Stagemarkt.nl.
 • Meldpunt stagetekorten.nl voor dreigend tekort voor studenten, ouders en scholen.
 • SBB Barometer van stage- en leerbanenmarkt geeft vier maal per jaar actuele stand.
 • School-Ex programma stimuleert mbo-examenkandidaten na diploma een jaar door te leren.

Sectorale initiatieven


De samenwerkende kenniscentra zijn sectoraal en regionaal betrokken bij initiatieven om stages en leerbanen te werven en behouden. De SBB Barometer geeft hiervan voorbeelden in de zorg, handel, bouw, creatieve industrie en transport en logistiek. De SBB vraagt de overheid gerichte ondersteuning van het offensief binnen de regeling Wet verminderde afdracht (WVA).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!